angličtinaPřihlášení do IS MU

Právo a vášeň : Jazyk, příběh, interpretace.

Obálka knížky
Kniha „Právo a vášeň. Jazyk, příběh, interpretace“ nahlíží na právo trochu jinak než obvyklými právně filosofickými metodami. Zkoumá právo jako prostředí, v němž se střetávají lidské vášně. Jako prostředí, které je založeno na kontrole těchto vášní. Právo proto nemůžeme chápat čistě jako nástroj, ale jako systém, jehož prvky lze interpretovat různým způsobem, a to nejen obvyklým a etablovaným v klasické právní vědě. V těchto přístupech je významné, jak právo působí, jak ovlivňuje či jak přesvědčuje své adresáty. Proto zabírají největší část této knihy spíše alternativní přístupy k interpretaci a k popisu práva. Při popisu vztahu umění a práva (literatury nebo filmu) se projevují zvláštnosti práva, jakož vyvstanou i neobvyklé možnosti jeho interpretace. Zapojením umění do právní teorie získáme nejen odlišný pohled na právo, který je často kritický a inspirativní. Získáme také metody, které nám mohou odkrýt nové způsoby toho, jak s právem zacházet.

Autoři
Martin Škop
Ukázka z knihy
Ukázka
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-5464-6
  • Počet stran: 205
  • Rok vydání: 2011

Celková cena: 216 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje