angličtinaPřihlášení do IS MU

Einführung in die Morphologie der deutschen Sprache :Studienmaterial für die Lehramtstudenten

Einführung in die Morphologie der deutschen Sprache : Studienmaterial für die Lehramtstudenten

Obálka knížky
Základní pojmy morfologie německého jazyka, odborná terminologie z oblasti tvoření slov, nejčastější způsoby tvoření slov v němčině. Nauka o slovních druzích, slova ohebná a neohebná. Podrobná charakteristika jednotlivých slovních druhů se zvláštním zřetelem na podstatná jména a slovesa. Typy skloňování podstatných jmen a tvoření množného čísla. Morfologické znaky pravidelných a nepravidelných sloves, tvoření slovesných časů, slovesného způsobu a rodu činného a trpného. Vyjadřování modality v němčině, tvoření imperativu. Tvoření konjunktivu v přítomném a minulém čase, užívání konjunktivních tvarů ve větách. Gramatické tabulky – rod podstatných jmen, slabé skloňování, skloňování adjektiv, přehled ustálených verbonominálních vazeb. Skriptum je určeno pro všechny typy studia německého jazyka na katedře německého jazyka a literatury.

Autoři
Olga Geislerová
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-5435-6
  • Počet stran: 126 stran
  • Rok vydání: 2011

Celková cena: 160 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje

Zpět na nabídku Německý jazyk