angličtinaPřihlášení do IS MU

Základy morálnej teológie v dejinnom kontexte I.

Obálka knížky
Učebný text Základy morálnej teológie v dejinnom kontexte I. Od jej počiatkov po tridentskú reformu prezentuje kľúčové témy morálnej teológie reflektované pod zorným uhlom aktuálnych zmien. V texte sa prelínajú dve línie: od viery k morálnosti a od morálnosti k viere. V 1. časti je načrtnutý pôvod, povaha, predmet, cieľ, úlohy morálnej teológie. Kontinuálnou súčasťou týchto analytických vymedzení sú morálne fenomény, odkrývajúce dimenzionálnosť bytostného vzťahu Boha (nestvoreného večného bytia, dokonalého vo všetkých atribútoch svojej existencie) a nedokonalého človeka (smerujúceho k finálnemu zavŕšeniu – finis ultimus). V 2. časti je objasnený biblický základ morálky a jej dejinné interpretácie od sinajskej zmluvy až po aplikáciu tzv. po-tridentských reforiem, ktorá predznamenala otvorenosť morálky pre modernosť (aggiornamento).

Autoři
Helena Hrehová
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-5879-8
  • Počet stran: 282
  • Vazba brožovaná
  • Formát 148 x 210 mm
  • Klíčová slova ľudský život, humánnosť, morálka, teológia, kresťanstvo, cirkev, Sväté Písmo, tradícia, viera, rozum, slobodná vôľa, kultúra, multikultúra, transmoderna
  • Obor historie
  • Rok vydání: 2012

Celková cena: 298 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje

Zpět na nabídku Dějepis