angličtinaPřihlášení do IS MU

Výuka německého jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Obálka knížky
Výuka cizích jazyků u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou integrovány do kolektivu běžné třídy, představuje pro vyučujícího nemalou zátěž. Pro tuto práci je nezbytné seznámení se s problematikou specifických poruch učení, potřebami žáků, kteří trpí spíše lehčími projevy těchto poruch a metodami práce, které příznivě působí na učení těchto žáků. Tato publikace nabízí základní teoretická východiska z hlediska speciální pedagogiky a principů moderní komunikativní výuky cizích jazyků. Zároveň podává praktické ukázky metod, typů cvičení a aktivit pro vlastní výuku německého jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Autoři
Věra Janíková
Další: Miroslava Bartoňová
Obsah knihy
  • ISBN 80-210-3135-2
  • Počet stran: 120
  • Vazba brožovaná
  • Formát 210 x 297 mm
  • Klíčová slova poruchy učení a chování, speciální vzdělávací potřeby, integrace, reedukace, relaxace, komunikativní výuka cizích jazyků, multisenzorické učení, hravý princip, diferenciované úlohy a cvičení, individuální přístup, alternativní metody
  • Obor německý jazyk
  • Rok vydání: 2003

Celková cena: 150 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje

Zpět na nabídku Německý jazyk