angličtinaPřihlášení do IS MU

Ekologická dimenze výchovy a vzdělávání ve škole 21. století

Obálka knížky
Autorka nejdříve sleduje proměny vztahu člověka k přírodě a životnímu prostředí a na základě této analýzy koncipuje nové pojetí ekologické výchovy. Analyzuje koncepční polarity a komplementarity v ekologické výchově a zabývá se její didaktickou dimenzí. Toto, výzkumem podložené, moderní pojetí ekologické výchovy tvoří teoreticko-metodologický rámec pro úvahy a návrhy směřující do přípravy budoucích učitelů v oblasti ekologické výchovy. Autorka vymezuje a zdůvodňuje klíčové kompetence učitele pro realizaci ekologické výchovy. Těchto kompetencí si všímá v širším kontextu přípravy učitelů. Tato část práce vyúsťuje ve vymezení standardu pregraduálního vzdělávání učitelů 1. stupně základní školy, v němž významné místo zaujímají již zmíněné kompetence.

Autoři
Hana Horká
Obsah knihy
  • ISBN 80-210-3750-4
  • Počet stran: 158
  • Vazba brožovaná
  • Formát 148,5 x 210 mm
  • Klíčová slova ekologická (environmentální) výchova; polarity a komplementarity; didaktická dimenze; výchova pro (trvale) udržitelný rozvoj; ekopedagogická kompetence; hodnotová kompetence; standard
  • Obor primární pedagogika, pedagogika
  • Rok vydání: 2005

Celková cena: 101 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje

Zpět na nabídku Pedagogika | Primární pedagogika