angličtinaPřihlášení do IS MU

E-kniha: Veřejné finance a fiskální právo

Kniha Veřejné finance a fiskální právo je distribuována pouze v elektronické verzi formou PDF souboru, který se nabídne ke stažení po přijetí plné částky objednávky nebo po autorizaci platby kartou.

Veřejné finance a fiskální právo

Obálka knížky
Učební text pokryje studentům Právnické fakulty MU chybějící učební pomůcku v bakalářských studijních programech a povinně volitelných předmětech. Publikace pojednává o fiskální decentralizaci z teoretického i empirického pohledu. Kromě ekonomické teorie, tvořící koncepční rámec pro decentralizaci ve veřejném sektoru, se kniha zaměřuje na výdajovou i příjmovou decentralizaci. Pozornost je věnována fiskální kapacitě i potřebě, daňovým, dotačním i návratným příjmům decentralizovaných úrovní veřejné vlády. Významný prostor je vyhrazen systémům rozpočtového určení daní a daňové autonomii, neefektivnostem a nerovnostem vznikajícím při fiskální decentralizaci a koncepcím dotačních systémů.

Autoři
Petr Mrkývka, Ivana Pařízková, Eva Tomášková
Ukázka z knihy
Ukázka
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-6083-8
  • Počet stran: 164
  • Rok vydání: 2014

Celková cena: 136 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje