angličtinaPřihlášení do IS MU

Římské právo pro bakaláře – sleva pro studenty

Římské právo pro bakaláře

Obálka knížky
Publikace římské právo pro bakaláře byla vytvořena pro usnadnění výuky nedávno zavedeného předmětu Římské právo věcné a obligační v bakalářském studijním programu právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Strukturu učební pomůcky nebylo možno zcela omezit pouze na právo věcné a obligační, ale text musel zahrnout i související otázky, bez nichž by student nemohl materii obsáhnout. Zahrnuje tedy také stručný výklad vývoje římského státu a práva, práva osob a právního úkonu. Jádro publikace tvoří deskripce věcných práv a obligací v římském právu a nástin římského práva dědického. Pro snadnější orientaci v problematice autoři doplnili text grafickými přílohami.

Autoři
Renata Veselá, Miroslav Frýdek, Monika Horáková, Lucie Obrovská, Pavel Salák
Ukázka z knihy
Ukázka
Obsah knihy
  • Běžná cena: 255 Kč (včetně 10 % DPH)
  • ISBN 978-80-210-5002-0
  • Počet stran: 188
  • Rok vydání: 2014

Celková cena: 217 Kč vč. DPH
Sleva: 15 %
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje