angličtinaPřihlášení do IS MU

Management veřejné správy

Obálka knížky
Publikace seznamuje s vybranými okruhy problémů managementu veřejné správy. Představuje nejen klasický model managementu, ale také jeho alternativy, manažerské metody využívané (nebo vhodné k využití) ve veřejné správě i činnosti manažera ve veřejné správě. Větší pozornost je věnována oblastem managementu, které mají zásadní význam pro každou organizaci, včetně organizací veřejné správy. Za tyto oblasti lze považovat strategický management, finanční management a lidské zdroje. Kromě toho jsou ve stručnosti představeny také možnosti marketingu ve veřejné správě.

Autoři
Alena Kerlinová, Eva Tomášková
Ukázka z knihy
Ukázka
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-6918-3
  • Počet stran: 132
  • Rok vydání: 2014

Celková cena: 322 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje