angličtinaPřihlášení do IS MU

Propedeutika finančního práva I - obecná část

Obálka knížky
Lze konstatovat, že zřejmě mezi nejméně stabilní odvětví našeho právního řádu se řadí finanční právo. Ani v době zpracování této učebnice není zřejmé, jak bude probíhat vývoj ve veřejných financích a dalších vztazích, jak se budou vyvíjet... potřeby kladené na právo při nápravách ekonomických problémů našeho státu, ale i světa, jaké nové či staronové modely budou uplatňovány při řešeních veřejného dluhu. Proto je třeba učební pomůcku brát skutečně jako v danou chvíli aktuálně poskytnuté informace a čtenář se musí též zabývat recentní právní úpravou a neustále sledovat vývoj právní regulace, doktríny, aplikační praxe. Propedeutika finančního práva je určena zejména studentům v programech Veřejná správa, Právní specializace a Finance a účetnictví vyučovaných na Masarykově univerzitě.

Autoři
Petr Mrkývka
Ukázka z knihy
Ukázka
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-7745-4
  • Počet stran: 128
  • Rok vydání: 2015

Celková cena: 134 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje