angličtinaPřihlášení do IS MU

Mezinárodní soudnictví - sleva pro studenty

Mezinárodní soudnictví

Obálka knížky
Znalost oblasti mezinárodního soudnictví a její právní regulace dnes patří k nezbytné výbavě každého právníka a ekonoma. Tato publikace vznikla na PrF MU jako výuková opora pro studenty specializovaných bakalářských oborů. Cílem... publikace není analyzovat podrobně oblast mezinárodního soudnictví. Jejím cílem je objasnit základní pojmy týkající se této problematiky a uchopit některé jevy, které jsou vlastní dané oblasti právní regulace. Publikace se zaměřuje na tři oblasti, tzv. alternativní způsoby řešení sporů, řešení sporů s mezinárodním prvkem před obecnými soudy a rozhodčí řízení. V každé části jsou analyzovány nejdůležitější právní prameny a vztahy mezi nimi. Rozbor obsahové části základních právních předpisů je spojen s praktickými ukázkami procesních doložek a příkladů.

Autoři
Tereza Kyselovská, Klára Drličková, Jan Havlíček, Lucia Hudecová, Jaroslav Králíček, Simona Trávníčková, Jiří Valdhans
Ukázka z knihy
Ukázka
Obsah knihy
  • Běžná cena: 188 Kč (včetně 10 % DPH)
  • ISBN 978-80-210-7751-5
  • Počet stran: 132
  • Rok vydání: 2015

Celková cena: 160 Kč vč. DPH
Sleva: 15 %
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje
Lze objednat do 31. 3. 2025 14:00