angličtinaPřihlášení do IS MU

Übungsbuch der deutschen Grammatik. Studienmaterial für die Lehramtstudenten

Obálka knížky
Německá gramatická cvičení jsou určena pro práci v semináři z morfologie ve všech typech studia německého jazyka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Jedná se o cvičení k ohebným slovním druhům / podstatná jména, přídavná jména, zájmena, člen určitý a neurčitý, slovesa (a rovněž k předložkám) slovesné předložkové vazby, podstatná a přídavná jména s předložkami I. Spolu s nácvikem gramatických jevů střední pokročilosti by skriptum mělo podstatně rozšířit slovní zásobu studentů, která byla vybírána s ohledem na jejich další působení v pedagogické oblasti. Skriptum představuje praktické doplnění předchozího teoretického skripta téže autorky s názvem „Einf in die Morphologie der deutschen Sprache“.

Autoři
Olga Geislerová
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-7276-3
  • Počet stran: 80
  • Vazba brožovaná
  • Formát 210 x 297 mm
  • Klíčová slova německá gramatická cvičení, podstatná jména, užívání členu určitého a neurčitého, nominalizace sloves, přídavná jména, slovesa, participia, předložky
  • Obor německý jazyk
  • Rok vydání: 2014

Celková cena: 146 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje

Zpět na nabídku Německý jazyk