angličtinaPřihlášení do IS MU

Vybrané kapitoly ze sociologie práva

Obálka knížky
Studijní pomůcka „Vybrané kapitoly ze sociologie práva“ je určena zejména studentům bakalářských studijních oborů právního zaměření jako výchozí učební text k problematice sociologie práva. Studijnímu zaměření je podřízena přehledně sestavená struktura práce a srozumitelně napsaný text jednotlivých kapitol, které jsou věnovány vymezení sociologie práva a seznámení s jejími hlavními představiteli a směry, sociologickému chápání práva, roli a působení práva v sociální realitě, otázkám sociální deviace a sociální kontroly a metodologickým problémům sociologického výzkumu. Text je na konci každé kapitoly doplněn o kontrolní otázky a v závěru je připojeno několik tematických úryvků z klasických sociologických prací.

Autoři
Miloš Večeřa, Martina Urbanová
Ukázka z knihy
Ukázka
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-7913-7
  • Počet stran: 232
  • Rok vydání: 2015

Celková cena: 269 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje
Lze objednat do 29. 12. 2035 vč.

Zpět na nabídku Novinky | Právní teorie