angličtinaPřihlášení do IS MU

Leitfaden zur Syntax des zusammengesetzten Satzes. Kurz gefasste Theorie mit Übungen

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Obálka knížky
Předložený materiál je tištěnou studijní oporou pro studenty prezenční i kombinované formy studia Pedagogické asistentství a Lektorství německého jazyka. Spolu s e-learningovým kurzem Syntax současné němčiny představuje teoretický základ a cvičební materiál k předmětu Syntax 2. Zabývá se syntaxí německého souvětí z kontrastivního pohledu (srovnání s češtinou). Teoretickým východiskem je dependenční gramatika.

Autoři
Hana Peloušková
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-5119-5
  • Počet stran: 48
  • Vazba šitá
  • Formát 210 x 297 mm
  • Klíčová slova syntax, dependenční gramatika, souvětí, souvětí souřadné, souvětí podřadné, kontrastivní gramatika
  • Obor německý jazyk
  • Rok vydání: 2019

Celková cena: 59 Kč vč. DPH

Zpět na nabídku Německý jazyk