angličtinaPřihlášení do IS MU

Leitfaden zur Syntax des zusammengesetzten Satzes. Kurz gefasste Theorie mit Übungen

Obálka knížky
Předložený materiál je tištěnou studijní oporou pro studenty prezenční i kombinované formy studia Pedagogické asistentství a Lektorství německého jazyka. Spolu s e-learningovým kurzem Syntax současné němčiny představuje teoretický základ a cvičební materiál k předmětu Syntax 2. Zabývá se syntaxí německého souvětí z kontrastivního pohledu (srovnání s češtinou). Teoretickým východiskem je dependenční gramatika.

Autoři
Hana Peloušková
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-5119-5
  • Počet stran: 48
  • Vazba šitá
  • Formát 210 x 297 mm
  • Klíčová slova syntax, dependenční gramatika, souvětí, souvětí souřadné, souvětí podřadné, kontrastivní gramatika
  • Obor německý jazyk
  • Rok vydání: 2019

Celková cena: 59 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje
Lze objednat do 13. 2. 2023 08:02

Zpět na nabídku Německý jazyk