angličtinaPřihlášení do IS MU

Jak na sociologii, sociální antropologii a genderová studia? - termín 9.12. - soukromý účastník

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Jak na sociologii, sociální antropologii a genderová studia?

Série workshopů pro středoškolské vyučující základů společenských věd, nauky o společnosti, moderní historie a příbuzných předmětů (otevřeno i příbuzným stupňům vzdělávání). Účastnice a účastníci obdrží Certifikát Masarykovy univerzity o účasti na sérii (potvrzující termíny, rozsah a obsah workshopů dalšího vzdělávání).
Můžete se těšit na osobnosti české sociologie jako Ivo Možný, Ladislav Rabušic, Radim Marada, Csaba Szaló, Kateřina Nedbálková, Iva Šmídová, Eva Šlesingerová, Roman Vido nebo Adéla Souralová a další. Připravili jsme sadu témat, která představíme na konkrétních příkladech a výzkumech včetně distribuce metodických listů:
1. Co je to sociální antropologie?
2. Co je to gender a genderová studia?
3. Co zkoumá kulturní sociologie?
4. Rodina a příbuzenství
5. Migrace a etnicita
6. Město, urbanismus, prostor a místo
7. Tělo, medicína a technologie
8. Vzdělávání a vzdělání
9. Stratifikace, intersekcionalita a reprodukce nerovností
10. Náboženství
11. Občanská společnost, globalizace a sociální hnutí

Co můžete čekat?
- prezentace aktuálních výzkumů a témat na konkrétních příkladech
- metodické listy vybraných problémů připravené přímo do výuky
- prostor pro otevřenou diskusi
- asistenci při tvorbě výukových materiálů dle vašeho výběru a zpětná vazba na ně
- zájem o vaši práci, požadavky a konkrétní potřeby – a spolupráce na jejich řešení
- vznik spolupracující komunity, přetrvávajících kontaktů a spolupráce

Pořadatel: Katedra sociologie FSS MU
Místo konání: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, Brno, učebna U33
Termíny: 3 x pátek 10:30 – 14h: 14. října, 11. listopadu a 9. prosince 2016
Kontaktní osoba: Iva Šmídová (krizala@fss.muni.cz)

  • Jak na sociologii, sociální antropologii a genderová studia?

    Poplatek za účast na kurzu
  • V případě, že si sérii worksopů platíte sami, platí pro vás cena 600,- Kč (resp. 900,-) za celý trojblok. V případě, že vám účast může hradit/proplatit zaměstnavatel, žádáme vás o úhradu plné ceny, tzn. 1200,- Kč (resp. 1800,-) - označenou jako "Zaměstnavatel"

Celková cena: 600 Kč vč. DPH