angličtinaPřihlášení do IS MU

ISIC - První průkaz studenta prezenční formy studia na Pedagogické fakultě MU

Tato nabídka není nyní v prodeji.

V souladu se zákonem o vysokých školách, který stanoví jako jeden z dokladů o studiu průkaz studenta, je studentům prezenčního studia vydávána Mezinárodní identifikační karta, která slouží:

 • k prokazování příslušnosti k MU,
 • k identifikaci při vstupu do počítačové učebny a do knihovny (karta je automaticky aktivována),
 • při používání kopírek a tiskáren (nutno předplatit tuto službu v dobíjecím automatu v přízemí budovy fakulty u hlavního vchodu),
 • k identifikaci vůči stravovacímu systému v menzách (po složení hotovosti na pokladně menzy nebo bufetu provozovaného menzou).

ISIC lze použít jako celoroční potvrzení pro Dopravní podnik města Brna při koupi studentských předplatních jízdenek. Další využití ISIC je při cestování do zahraničí.

  Určeno pro studenty nastupující do prezenčního studia na Pedagogické fakultě.

  Karta Vám bude vyrobena pouze tehdy, pokud budete mít zavedenou fotografii v IS MU.

  Průkaz bude přichystán k vyzvednutí nejdříve za 3 týdny po připsání částky na účet, ale stačí jej vyzvednout i v první dny výuky. Průkaz vydá v úředních hodinách pana Bc. Martina Musila ze studijního oddělení.

  Podmínkou k vydání průkazu je připsání částky za průkaz na účet MU. Zda-li již byla Vaše platba připsána na účet MU (obvykle to trvá cca 3 pracovní dny) zjistíte v aplikaci Moje objednávky.

  Pokud jste již nějakou kartu z MU vlastnili, např. ISIC či Průkaz studenta kombinovaného studia, je třeba nejprve požádat pana Bc. Martina Musila (m.musil@ped.muni.cz) o zrušení, teprve poté si můžete objednat kartu novou.

Celková cena: 180 Kč vč. DPH