angličtinaPřihlášení do IS MU

Metodik ICT I

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Více informací o kurzu najdete na webových stránkách platformy KISKed.

  Předmět vychází z akreditovaného kurzu DVPP, který je nutný pro výkon specializované pedagogické činnosti Koordinátora ICT ve školách. Účastníci kurzu se postupně seznámí jak s pedagogickými a didaktickými aspekty využívání moderních technologií a ICT, tak se zásadami a specifiky jejich koordinace. V rámci celého roku se budeme důsledně snažit propojovat teoretickou a praktickou část.

  Účastník tak odchází nejen s dobrými teoretickým základy a praktickými kompetencemi pro práci s technologiemi samotnými, žáky a svými kolegy, ale také s mnoha připravenými dokumenty a postupy, které mu do začátku mohou pomoci. Od hotové evaluace školy podle metodiky Škola21, až po řád počítačové učebny či strategii ICT. Obsah je do velké míry přizpůsobován potřebám a přáním účastníků tak, aby bylo možné nabyté znalosti snadno implementovat do školní praxe, již v průběhu jeho trvání.

  Jestliže bude chtít student získat certifikát opravňující k výkonu specializované pozice, musí mít zapsaný také navazující kurz (Metodik ICT II). K platnosti certifikátu je také nezbytné tzv. pedagogické minimum.

  V kurzu se potkávají studenti MU s učiteli z praxe.
  • Rozvrh: podzim 2016
   každou sudou sobotu 9:10–14:05 U23, každou sudou sobotu 9:10–14:05 L32
  • Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
  Vyučující

  Osnova
  Role, výhody a meze využití ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie
  Hygiena, ergonomie, pravidla bezpečnosti práce s ICT
  Počítačová bezpečnost
  Tvorba ICT plánu školy, Škola21, ICT a RVP
  Informační systémy ve vzdělávání
  Vedení školních žákovských projektů
  Moderní technologie
  Počítač a volný čas
  ICT ve speciální pedagogice
  Principy a možnosti počítačových sítí
  Zdroje informací na webu, repozitáře
  Webináře
  Digitální informační kurátorství
  Omezení zápisu do předmětu
  Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.

Celková cena: 10 000 Kč vč. DPH

Zpět na nabídku KISKed