angličtinaPřihlášení do IS MU

Poplatek za úkony spojené s řízením o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

    • Poplatek byl zaveden na základě ustanovení § 90a novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, která nabyla účinnosti 1. 9. 2016. Poplatek se vztahuje na žádosti doručené Masarykově univerzitě od 1. 9. 2016.
    • Poplatek se platí při podání žádosti, a to výhradně kartou.
    • Číslo objednávky poplatku z Obchodního centra IS MU je nutné vyplnit do formuláře žádosti o uznání vzdělání.
    • V případě nezaplacení poplatku bude žadatel vyzván k jeho uhrazení ve stanovené lhůtě. Pokud poplatek v této lhůtě nezaplatí, řízení ve věci dané žádosti bude bez dalšího usnesením zastaveno v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a Masarykova univerzita se touto žádostí nebude dále zabývat.
    • Informace o postupu při uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace na Masarykově univerzitě

Celková cena: 3 000 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje