angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Využití informačních technologií pro rozvoj komunikačních dovedností ve výuce německého jazyka (PS2016)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Bližší informace naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy

 • Využití informačních technologií pro rozvoj komunikačních dovedností ve výuce německého jazyka

  Charakteristika programu:
  Kurz nabízí inspirativní pohled na využití informačních technologií v jazykové výuce, především ve výuce jazyka německého. Moderní technologie, jež žáci denně využívají, mohou sloužit jako motivační prostředek pro výuku cizího jazyka a zároveň nabídnout možnost setkávat se s autentickým jazykem, což je důležitý aspekt pro úspěšný proces učení se cizím jazykům. Žáci mohou zároveň prostřednictvím technologií zažít reálné situace a navázat kontakty se svými vrstevníky ze zahraničí.
  Účastníci se seznámí s konkrétními počítačovými aplikacemi a s aktuální nabídkou internetových stránek zaměřených na výuku němčiny, na mezinárodní spolupráci a na konkrétní školní projekty, naučí se didakticky upravovat autentické texty a zvukové či video nahrávky přístupné na Internetu pro potřeby výuky.

  Lektor kurzu: Mgr. Helena Hradílková

  Délka kurzu: jednodenní kurz od 9.00 hod. do 17.00 hod. (celkem 8 vyučovacích hodin)

  Termín konání kurzu:
  10. 12. 2016

  Obsahový plán kurzu:
  1. Reflexe současné situace na školách a teoretická východiska: 2 hodiny
  2. Workshop - praktická část: 4 hodiny
  - možnosti využití ICT pro rozvoj jazykových, komunikačních i prezentačních kompetencí s přihlédnutím k jednotlivým dovednostem a zvýšení gramotnosti v oblasti práce s IT ve výuce cizím jazyků
  - účastníci kurzu dostanou konkrétní tipy na zdroje pro jednotlivé pokročilostní úrovně i pro různé tematické okruhy, jako jsou online hry, didaktizace internetových stránek, didaktizace písní a krátkých filmů, odkazy na gramatická cvičení a stránky věnované německému jazyku obecně
  - jak na reálie německy mluvících zemí
  3. ICT projekty v jazykové výuce, možnosti spolupráce škol a příklady dobré praxe: 2 hodiny

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení:
  Účastníci kurzu budou mít možnost obsah vzdělávacího kurzu v závěru zhodnotit prostřednictvím evaluačního dotazníku, získané znalosti budou ohodnoceny lektory. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

  Termín podání přihlášky: od 20. 9. 2016 do 18. 11. 2016

Celková cena: 800 Kč vč. DPH