angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Výuka němčiny jako dalšího cizího jazyka (PS2016)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Bližší informace naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy

 • Výuka němčiny jako dalšího cizího jazyka

  Charakteristika programu:
  Kurz je zaměřen na další vzdělávání vyučujících němčiny jako cizího jazyka, kteří vyučují němčinu jako druhý cizí jazyk na různých stupních škol. Kurz si klade za cíl doplnit vyučujícím teoretické znalosti a metodicko-didaktické kompetence v oblasti výuky dalšího cizího jazyka a je v souladu se zásadní změnou českého jazykového vzdělávání. Tato nová situace klade na učitele dalšího cizího jazyka - často němčiny - nové požadavky, který musí na specifika učení a vyučování dalšího cizího jazyka adekvátně reagovat a uplatňovat zásady didaktiky dalšího cizího jazyka ve své pedagogické praxi. Kurz přispívá ke zvýšení kvality jazykové výuky a rozvíjí profesionalitu učitele CJ s ohledem na připravovaný Kariérní řád.

  Lektor kurzu: PhDr. Alice Brychová, Ph.D.

  Délka kurzu: 24 hodin (3 blokové workshopy á 8 vyučovacích hodin + přestávka na oběd)

  Termín konání kurzu:
  28. 1. 2017: 9.00 - 15.30 hod.
  11. 2. 2017: 9.00 - 15.30 hod.
  4. 3. 2017: 9.00 - 15.30 hod.
  učebny PdF MU Brno, Poříčí7/9

  Obsahový plán kurzu:
  Workshop 1
  - motivace a učení se dalšímu cizímu jazyku v konstelaci němčina (L3-druhý cizí jazyk) po angličtině (L2-první cizí jazyk po mateřštině)
  - lingvistická východiska, jazykový kontakt ve výuce němčiny jako L3
  - slovní zásoba ve výuce němčiny jako L3
  - výslovnost ve výuce němčiny jako L3
  - gramatika ve výuce němčiny jako L3
  - tvorba učebních materiálů pro výuku němčiny jako L3
  Workshop 2
  - chyba ve výuce němčiny jako L3
  - interkulturní aspekty ve výuce němčiny jako L3
  - učebnice ve výuce němčiny jako L3
  - tvorba učebních materiálů pro výuku němčiny jako L3
  Workshop 3
  - metody k rozvoji jazykového a kulturního povědomí (language and cultural awareness) ve výuce němčiny jako L2 a L3 s ohledem na rozvoj vícejazyčné kompetence
  - metody rozvíjející schopnost reflexe a sebereflexe s cílem zkvalitňovat vlastní výuku němčiny jako L3
  - evaluace


  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení:
  Získané oborově didaktické znalosti a dovednosti účastníků budou ověřeny prostřednictvím prezentace vypracovaných učebních materiálů a jejich následného vnějšího (lektor) i vnitřního hodnocení (peer assessment). Účastníci budou mít možnost obsah vzdělávacího kurzu v závěru zhodnotit prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

  Termín podání přihlášky: do 12. 1. 2017

Celková cena: 2 400 Kč vč. DPH