angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Psychomotorika pro MŠ (PS2016)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Bližší informace naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy

  Charakteristika programu:
  Cílem je seznámit zúčastněné s metodou psychomotoriky. Vybavit je teoretickými i praktickými dovednostmi, nabídnout katalog her. Psychomotorika umožňuje prostřednictvím prožitku vnímat spontánnost a radost z pohybu. Metoda je využitelná u všech věkových kategorií, se zaměřením na předškolní věk dětí. Lze ji využívat i jako prostředek pro zlepšování pohybových dovedností u dětí a pro rozvoj pohybové gramotnosti.
  Praktický seminář se zaměřením na práci s hyperaktivními dětmi, které mají potíže v soustředění a zklidnění (i pro děti s LMD). Praktické vyzkoušení her a jejich zásobník s ohledem na věkové zvláštnosti dětí a žáků, s nimiž učitelé pracují.
  Obsahem kurzu:
  - seznámení se všemi třemi oblastmi psychomotoriky
  - pohybové hry s využitím netradičního přístupu, pomůcek i motivace

  Lektor kurzu: Mgr. Daniela Jonášová

  Délka kurzu: jednodenní kurz, Poříčí 7, tělocvična č. 49, celkem 8 vyučovacích hodin (evidence účastníků v 9.00 hod., zahájení v 9.20 hod., ukončení cca 14.00 hod.)

  Termín konání kurzu: 13. 11. 2016

  Obsahový plán kurzu: celkem 8 vyučovacích hodin
  - teoretické základy - 0,5 hod.
  - praktické a metodické ukázky a cvičení - 7 hod. (široké seznámení se všemi ukázkami oblastmi psychomotoriky, které spadají do programu a tématu)
  - metodické výstupy účastníků - 0,5 hod.

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvování kurzu v plném rozsahu. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

  Termín podání přihlášky: do 4. 11. 2016

Celková cena: 490 Kč vč. DPH