angličtinaPřihlášení do IS MU

Přípravný kurz pro uchazeče o studium psychologie (2017)

Upozornění:

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity pořádá Jednosemestrální intenzivní kurz pro zájemce o studium psychologie a seznámení se s testem studijních předpokladů.

Termíny konání:
28. 1. , 11. 2., 25. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4. a 29. 4. 2017

Doba konání:
Vždy v sobotu od 9:30 do 17:00, včetně přestávek.

Místo konaní:
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, posluchárna B2.13.

 • Jednosemestrální intenzivní kurz pro zájemce o studium psychologie a seznámení se s testy studijních předpokladů

  Pracovníci Psychologického ústavu Vám v kurzu nabízejí:
  1. vybrané poznatky z psychologie a komentovanou relevantní odbornou literaturu (přehled)
  2. vybrané poznatky z biologie a neurověd a komentovanou relevantní odbornou literaturu (přehled)
  3. vybrané poznatky z psychologie zdraví a duševní hygieny a komentovanou relevantní odbornou literaturu (přehled)
  4. zjištění profilu intelektových schopností
  5. pro zájemce: poskytnutí informací vhodných k jejich profesnímu rozhodování (na základě zjištění struktury nadání a zájmů)

  Kurz bude mít podobu intenzivního výcviku, a proto bude doplněn krátkodobými uvolňovacími antistresovými technikami.

  Zájemci mají povinnost vzít si s sebou tužku, papír a dobrou náladu. Ubytování a stravu nezajišťujeme.

  Bližší informace Vám poskytne Jarmila Valchářová, valcharo@phil.muni.cz, tel. 549 49 7794.

  Těšíme se na Vás!

  Upozornění:
  Objednávka nám slouží zároveň jako Vaše závazná přihláška. Nezaplacená objednávka je po 14 dnech automaticky zrušena a zákazník je vyřazen ze závazné evidence uchazečů.
  Pokud Vaše objednávka v den konání kurzu nebude ve stavu "Zaplaceno", na začátku kurzu bude požadováno předložení dokladu o zaplacení (výpis z účtu apod.).

Celková cena: 3 900 Kč vč. DPH