angličtinaPřihlášení do IS MU

Jaroslav Palliardi (20. 2. 1861 – 12. 3. 1922)

Obálka knížky
Kniha vychází v edici Postavy moravské archeologie, sv. 3, a tím je dán také její charakter. V rámci životopisu Palliardiho je poukázáno na advokátskou a kulturně-politickou činnost v jeho hlavních působištích (Znojmo, Moravské Budějovice), na jeho osobnostní charakteristiku (silné sociální cítění, volnomyšlenkářství, odpor proti „rakušáctví“ a klerikalismu) a zejména na jeho vědeckou práci v oboru archeologie. Již za svého pobytu ve Znojmě zkoumal stratigrafické poměry kulturních vrstev kolem rotundy na znojemském Hradě a roku 1888 objevil ve Znojmě-Novosadech a vědecky zhodnotil neolitickou kulturu s tzv. moravskou malovanou keramikou. Za svého notářského působení v Moravských Budějovicích prozkoumal souvrství na „Starém Zámku“ u Jevišovic a na základě jeho vyhodnocení položil základy periodizace pozdní doby kamenné (eneolitu) ve středním Podunají.

Autoři
Vladimír Podborský, Jaromír Kovárník
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-6173-6
  • Počet stran: 300
  • Vazba brožovaná
  • Formát 130 x 210 mm
  • Obor archeologie
  • Rok vydání: 2012

Celková cena: 150 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Archeologie  | Historie