G1081 Paleontologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (přednášející)
Mgr. Jakub Březina, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc. (přednášející)
Mgr. Gabriela Calábková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr. (přednášející)
Mgr. Lucie Kleprlíková (cvičící)
prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc. (přednášející)
Mgr. Jaroslav Šamánek (cvičící)
Mgr. Tomáš Turek (cvičící)
Mgr. Václav Paclík (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc.
Ústav geologických věd – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 13:00–14:50 G1,01004
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
G1081/01: Po 12:00–13:50 Gs,-1011, R. Brzobohatý, J. Březina, G. Calábková, N. Doláková, Š. Hladilová, M. Ivanov, L. Kleprlíková, J. Šamánek, T. Turek
G1081/02: Po 14:00–15:50 Gs,-1011, R. Brzobohatý, J. Březina, G. Calábková, N. Doláková, Š. Hladilová, M. Ivanov, L. Kleprlíková, J. Šamánek, T. Turek
Předpoklady
! G1081k Paleontologie && ! NOW ( G1081k Paleontologie ) && (! PROGRAM ( B - GE ) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology ) && NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami ) && ( JA001 Odborná angličtina - zkouška || JA002 Pokročilá angličtina - zk || JAG01 Angličtina pro geology I || JAG02 Angličtina pro geology II || CST:CJV_DIAL Dialang || NOW ( CST:CJV_DIAL Dialang ))))
Znalosti biologie na úrovni středoškolské látky (gymnázia).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 78 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/78, pouze zareg.: 0/78, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/78
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základní povinná přednáška z paleontologie pro všechny studenty bakalářského studia programu Geologie. Studenti se seznámí s hlavními obecnými principy paleontologie a získají základní přehled paleozoologického a paleobotanického systému.
Výstupy z učení
Základní povinná přednáška z paleontologie pro všechny studenty bakalářského studia programu Geologie. Hlavní obecné principy paleontologie a základní přehled paleozoologického a paleobotanického systému.
Osnova
 • Úvod do paleontologie: Vznik a typy fosílií & Principy paleoekologie & Základy systematiky a nomenklatury & Vznik života & Systém - základní charakteristika jednotlivých skupin, fylogenetické vztahy, stratigrafické a paleogeografické rozšíření,využití v geologii & Procaryota, Fungi & Algobionta & Cormobionta & Protozoa & Archaeocyatha & Porifera & Coelenterata & Vermes & Arthropoda & Mollusca & Bryozoa & Brachiopoda & Echinodermata & Hemichordata & Chordata (Vertebrata) & Přínos paleontologie pro geologii.
Literatura
  povinná literatura
 • Kvaček Z. a kol.: Základy systematické paleontologie I. Paleobotanika, paleozoologie bezobratlých. Praha, UK, Karolinum, 2000.230 str..
  neurčeno
 • ZIEGLER, Václav. Základy paleontologie. 1. vyd. Praha: Karolinum. 184 s. ISBN 8024602903. 2001. info
 • ANDREJEVA-GRIGOROVIČ, Aida Sergejevna, Natália HUDÁČKOVÁ a Ladislava OŽVOLDOVÁ. Systematická paleontológia bezstavovcov. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského. 115 s. ISBN 8022317381. 2004. info
 • KUMPERA, Otakar a Zdeněk VAŠÍČEK. Základy historické geologie a paleontologie. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury. 565 s. 1988. info
 • PEK, Ilja. Základy zoopaleontologie. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. 264 s. ISBN 8070675993. 1996. info
 • ŠPINAR, Zdeněk Vlastimil. Paleontologie. Vyd. 1. Praha: SNTL-Nakladatelství technické literatury. 360 s. 1986. info
 • KULICH, Jan. Zoopaleontologické techniky. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 88 s. 1987. info
 • POKORNÝ, Vladimír. Všeobecná paleontologie. 1. vyd. Praha: Karolinum. 296 s. ISBN 80-7066-585-8. 1992. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Zkouška je ve formě písemného testu - základní teoretické pojmy, základní znaky jednotlivých skupin fosílií, jejich ekologické požadavky a stratigrafický rozsah
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.