VLTZ0451 Teoretické základy klinické medicíny I - seminář

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/1.5/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (cvičící)
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (cvičící)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Milan Krtička, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Lokaj, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Pešl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Veronika Slonková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (cvičící)
Věra Ježková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.
Ústav patologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav patologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta (90,00 %), Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta (10,00 %)
Předpoklady
VLFY0321c Fyziologie I - cv. && VLFY0321s Fyziologie I - sem. && VLBC0321s Biochemie I - sem. && VLBC0321c Biochemie I - cvičení && VLBI0222p Biologie II-přednáška && VLAN0222c Anatomie II c && VLAN0222s Anatomie II - s
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Tento nově zavedený předmět si klade za cíl průřezově procvičit vybrané podstatné problémy klinické medicíny z pozice anatoma, embryologa, fyziologa, patologického fyziologa, patologa, mikrobiologa, imunologa a konečně příslušného klinika. Tak se koncepčně přiblížíme výukové strategii USMLE, Step 1.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen porozumět a vysvětlit základní pojmy týkající se regenerace a reparace lidských tkání. Chápe pojem kmenová buňka a rozumí jejich roli v procesu hojení ran. Dále se student orientuje v problematice metabolismu vápníku v lidském těle, jeho významu a regulacích jeho hladiny v těle. Vyjmenuje a vysvětlí princip laboratorních vyšetřeních používaných při sledování metabolismu vápníku.
Osnova
 • 1/4 Kmenové buňky, hojení ran, regenerace v medicíně
 • Garant tématu: doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
 • Aula A22/116 8:30 – 10:20
 • Význam a perspektiva využití kmenových buněk v medicíně I (dr. Pešl, dr. Rotrekl)
 • Aula A22/116 8:30 – 10:20
 • Autologní a alogenní transplantace hematopoetických kmenových buněk: úvod do problematiky, současné indikace a trendy (2 hod., prof. M. Krejčí)
 • Aula A22/116 8:30 – 10:20
 • Možnosti využití kardiomyocytů vytvořených z indukovaných pluripotentních kmenových buněk konkrétního pacienta v medicíně (1 hod, doc. Bébarová)
 • Hojení ran v chirurgii (1 hod, doc. Veverková)
 • Aula A22/116 8:30 – 10:20
 • Význam a perspektiva využití kmenových buněk v medicíně II (2 hod, doc. Hampl)
 • Aula A22/116 8:30 – 10:20
 • Hojení chronických ran v dermatologii (2 hod, dr. Slonková)
 • 2/4 Metabolická kostní onemocnění
 • Garant tématu: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
 • Aula A22/116 8:30 – 10:20
 • Metabolismus vápníku a fosfátů (1 hod., doc. Babula)
 • Laboratorní diagnostika (Ca, fosfáty, PTH, PTHrP, vitamin D, paraproteiny aj.) – 1 hod., doc. Babula)
 • Aula A22/116 8:30 – 10:20
 • Osteoporóza, osteodystrofie, osteomalacie a stav u kosti u pacientů s chronickým renálním selháním z pohledu patofyziologa (2 hod., prof. A. Vašků)
 • Aula A22/116 8:30 – 10:20
 • Klinický příklad (85letá žena žena osaměle žijící s patologickou frakturou)- (1 hod., prof. A. Vašků)
Literatura
  doporučená literatura
 • SILBERNAGL, Stefan a Florian LANG. Color atlas of pathophysiology / Stefan Silbernagl, Florian Lang. 3rd edition. Stuttgart: Thieme, 2016. x, 438. ISBN 9783131165534. info
 • PORTH, Carol. Essentials of pathophysiology : concepts of altered health states. Edited by Kathryn J. Gaspard - Kim A. Noble. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2010. xxiv, 1256. ISBN 9781451103182. info
 • DAMJANOV, Ivan. Pathophysiology. Illustrated by Matt Chansky. 1st ed. Philadelphia: Saunders/Elsevier, 2009. vii, 464. ISBN 9781416002291. info
Výukové metody
Výuka bude probíhat metodou interaktivních seminářů, cvičení a přednášek.
Metody hodnocení
Po každém semestru proběhne přezkoušení formou písemného testu.
Informace učitele
Literatura: garanti témat budou ve spolupráci s přednášejícími vytvářet e-learningový materiál po každém semestru, případně doplňovat o další aktuální literární zdroje.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 11. 2018 01:51, 47. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému