VLTZ0451 Teoretické základy klinické medicíny I - seminář

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1.5/0. 22.5. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Bárta, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (cvičící)
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (cvičící)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Milan Krtička, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Lokaj, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Pešl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Veronika Slonková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (cvičící)
Jarmila Jelínková (pomocník)
Věra Ježková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.
Ústav patologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: I. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (7,00 %), I. dermatovenerologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (13,00 %), Interní hematologická a onkologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta (13,00 %), Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta (13,00 %), Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta (20,00 %), Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta (13,00 %), Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta (21,00 %)
Rozvrh
Pá 15:00–16:40 B22/116 aula
Předpoklady
VLFY0321c Fyziologie I - cv. && VLFY0321s Fyziologie I - sem. && VLBC0321s Biochemie I - sem. && VLBC0321c Biochemie I - cvičení && VLBI0222p Biologie II-přednáška && VLAN0222c Anatomie II c && VLAN0222s Anatomie II - s
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento nově zavedený předmět si klade za cíl průřezově procvičit vybrané podstatné problémy klinické medicíny z pozice anatoma, embryologa, fyziologa, patologického fyziologa, patologa, mikrobiologa, imunologa a konečně příslušného klinika. Tak se koncepčně přiblížíme výukové strategii USMLE, Step 1.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen porozumět a vysvětlit základní pojmy týkající se regenerace a reparace lidských tkání. Chápe pojem kmenová buňka a rozumí jejich roli v procesu hojení ran. Dále se student orientuje v problematice metabolismu vápníku v lidském těle, jeho významu a regulacích jeho hladiny v těle. Vyjmenuje a vysvětlí princip laboratorních vyšetřeních používaných při sledování metabolismu vápníku.
Osnova
  • Kmenové buňky, hojení ran, regenerace v medicíně Garant tématu: doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. 1. Význam a perspektiva využití kmenových buněk v medicíně I (2 hod, MUDr. Martin Pešl, Ph.D.; Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.) 2. Význam a perspektiva využití kmenových buněk v medicíně II (2 hod, doc. Hampl) 3. Hojení chronických ran v dermatologii (2 hod, dr. Slonková) 4. Autologní a alogenní transplantace hematopoetických kmenových buněk: úvod do problematiky, současné indikace a trendy (2 hod., prof. M. Krejčí) 5. Možnosti využití kardiomyocytů vytvořených z indukovaných pluripotentních kmenových buněk konkrétního pacienta v medicíně (1 hod, doc. Bébarová) Hojení ran v chirurgii (1 hod, doc. Veverková) Metabolická kostní onemocnění Garant tématu: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. 6. Osteoporóza, osteodystrofie, osteomalacie a stav u kosti u pacientů s chronickým renálním selháním z pohledu patofyziologa (2 hod., prof. A. Vašků) 7. Metabolismus vápníku a fosfátů (1 hod., prof. Babula) Laboratorní diagnostika (Ca, fosfáty, PTH, PTHrP, vitamin D, paraproteiny aj.) – 1 hod., prof. Babula) 8. Klinický příklad (85letá žena osaměle žijící s patologickou frakturou)-(1 hod., prof. A. Vašků) 9. Státní svátek Molekulárně biologická podstata okogeneze Garant tématu: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. 10. Koncepce genomu „Read and Write“ a důsledky její aplikace v onkologii (prof. A. Vašků, 2 hod) 11. Význam epigenetiky v onkologii (prof. Slabý; 1.5 hr) 12. „Next generation sequencing“ v onkologii (doc. Mráz, 2 hod) 13. Význam cytogenetiky u hematologických malignit (doc. Ševčíková, 2 hod) 14. TEST 1. kolo
Literatura
    doporučená literatura
  • SILBERNAGL, Stefan a Florian LANG. Color atlas of pathophysiology. 3rd edition. Stuttgart: Thieme, 2016. x, 438. ISBN 9783131165534. info
  • PORTH, Carol. Essentials of pathophysiology : concepts of altered health states. Edited by Kathryn J. Gaspard - Kim A. Noble. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2010. xxiv, 1256. ISBN 9781451103182. info
  • DAMJANOV, Ivan. Pathophysiology. Illustrated by Matt Chansky. 1st ed. Philadelphia: Saunders/Elsevier, 2009. vii, 464. ISBN 9781416002291. info
Výukové metody
Výuka bude probíhat metodou interaktivních seminářů, cvičení a přednášek.
Metody hodnocení
Po každém semestru proběhne přezkoušení formou písemného testu.
Informace učitele
Literatura: garanti témat budou ve spolupráci s přednášejícími vytvářet e-learningový materiál po každém semestru, případně doplňovat o další aktuální literární zdroje.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/VLTZ0451