BOGO0222p Geometrická optika II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2009
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D. (přednášející), doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (zástupce)
Garance
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Anna Petruželková
Rozvrh
Čt 7:00–9:00 KOM 257
Předpoklady
BOGO0121c Geometrická optika I-cvič.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka geometrické (paprskové) optiky vychází v podstatě ze základních principů geometrie. Řeší zákonitosti šíření světelného paprsku optickým prostředím a rozhraními optických prostředí s odlišnými optickými vlastnostmi a geometrií plochy na jejich rozhraní. Rozsah předmětu je přizpůsoben potřebám bakalářského studia optometrie.
Osnova
  • 1. Fresnelovy rovnice pro odraz, kolmý odraz, totální odraz, Brewsterův úhel. 2. Telecentrický chod hlavních paprsků, paralaxa. 3. Zobrazení bodů prostoru v jedné rovině s tolerovanou neostrostí. 4. Zobrazení zrcadly. 5. Soustava sférických zrcadel. 6. Optické vady optických soustav, rozdělení, definice. 7. Podélná otvorová vada. 8. Způsoby korekce podélné otvorové vady. 9. Zkreslení, lom paprsků blízkého paprsku hlavnímu. 10. Sklenutí, astigmatismus. 11. Koma. 12. Abbéovy podmínky, aplanasie, isoplanasie. 13. Vady barevné, obecně, rozdělení. 14. Zkrácené zopakování látky. 15. Zápočet - písemný test.
Literatura
  • Fuka, J., Havelka, B.: Optika a atomová fyzika I, SPN 1961
  • Havelka, B.: Geometrická optika I, ČSAV 1956
  • Hafekorn, H., Richter, W.: Synthese optischer systeme, VEB Berlin 1984
  • Geometrická + přístrojová optika - Schwendtová V., Bruner R., Martin-Osveta, 1998
  • Baudyš, A.: Technická optika, ČVUT-FS 1990
Metody hodnocení
přednáška, zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.