BOGO0222p Geometrická optika II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2013
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D. (přednášející), doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (zástupce)
Ing. Jan Novotný, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Anna Petruželková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 7:00–9:00 KOM 257
Předpoklady
BOGO0121c Geometrická optika I-cvič. && ZC011 Zacházení s chemickými látkami && BOPR0141 Optická praktika I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto bloku přednášek bude student schopen definovat a zdůvodnit zákonitosti šíření světelného paprsku optickými prostředími a jejich rozhraními. Umí formulovat, porovnat a kategorizovat odlišnosti optických vlastností geometrie ploch na jejich rozhraní. i prostředími a jejich rozhraními.
Osnova
 • Fresnelovy rovnice pro odraz, kolmý odraz, totální odraz, Brewsterův úhel.
 • Telecentrický chod hlavních paprsků, paralaxa.
 • Zobrazení bodů prostoru v jedné rovině s tolerovanou neostrostí.
 • Zobrazení zrcadly.
 • Soustava sférických zrcadel.
 • Optické vady optických soustav, rozdělení, definice.
 • Podélná otvorová vada.
 • Způsoby korekce podélné otvorové vady.
 • Zkreslení, lom paprsků blízkého paprsku hlavnímu.
 • Sklenutí, astigmatismus.
 • Koma.
 • Abbéovy podmínky, aplanasie, isoplanasie.
 • Vady barevné, obecně, rozdělení.
 • Zkrácené zopakování látky.
 • Zápočet - písemný test.
Literatura
 • Havelka, B.: Geometrická optika I, ČSAV 1956
 • Baudyš, A.: Technická optika, ČVUT-FS 1990
 • Fuka, J., Havelka, B.: Optika a atomová fyzika I, SPN 1961
 • Geometrická + přístrojová optika - Schwendtová V., Bruner R., Martin-Osveta, 1998
 • Hafekorn, H., Richter, W.: Synthese optischer systeme, VEB Berlin 1984
Výukové metody
přednáška, teoretická příprava, diskuse
Metody hodnocení
přednáška, zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.