VLCH11Xpp Chirurgie - předpromoční praxe

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/10/0. 150. 16 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Vladimír Bartl, CSc. (cvičící)
Mgr. MUDr. Štěpánka Bibrová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ernest Biroš (cvičící)
doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Buček (cvičící)
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Doležel, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Dvořák, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jiří Jeřábek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Konečný, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Konečný (cvičící)
MUDr. Miroslav Krejčí, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jindřich Leypold, CSc. (cvičící)
MUDr. Pavel Mach, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. (cvičící)
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Petr Piskač, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivo Rovný, MBA (cvičící)
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Otakar Teyschl, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Vlček, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (cvičící)
MUDr. Jan Žák, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (cvičící)
Blanka Dvořáčková (pomocník)
Barbora Krausová (pomocník)
Lucie Kučerová (pomocník)
Eva Kysilková (pomocník)
Iveta Mášová (pomocník)
Lea Müllerová (pomocník)
Hana Půčková (pomocník)
Garance
MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.
II. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: I. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (40,00 %), II. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (10,00 %), Chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta (20,00 %), Klinika úrazové chirurgie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta (5,00 %), Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (11,30 %), Klinika traumatologie - Společná pracoviště s Úrazovou nemocnicí - Lékařská fakulta (13,70 %)
Předpoklady
( VSSP03X Samostatná práce-VL || VLSP03X Samostatná práce-VL ) && VLPD1033c Pediatrie III - cvičení && VLPG1022c Porodnictví a gynekologie II - && VLPX102t Prázdninová praxe GYN/POR
VLFA0822p || VLFA0722p) && VLNE9X1p && VLPY9X1p && VLVZ9X1c && VSDV9X22p && VLAM9X1p && (VLVL7X61c || VLVL9X61c ) && VLVL9X62c && VLVL9X63c && VLVL9X64c && (VLVL9X65c || VLVL7X65c) && VLVL9X66c && VLPD1033c && VLIN9X22 && VLSD7X1p && VSEI7X1 && VLOL7X1 && VSOT7X1p && VSLP7X1 && VLPL9X1 && VLON091 && VLST7X1p && VSLE7X1p && VLPG1022c && VYCET(3, VLPS07X || VLPS071, VSAT081, VLKA091, VSNO071, VSPM071, VLKB091, VLKF091, BMBS051, VLPM071, VLEP041, VLIA081, VLKM081, VLRL041, VLTL081, VSDL071, VSAL081, VSFP071) && VLCH9X33c && (VLAJ0222 || VSAJ0222 || VSNJ0222) && VSSP03X
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předpromoční praxe je praktické ověření a prohloubení teoretických znalostí z obecné a speciální chirurgie. V rámci předmětu je student aktivně zapojen do denní chirurgické klinické praxe - činnosti ambulantní, lůžkového oddělení, jednotky intenzivní péče a na operačních sálech. Současným cílem předmětu je praktická, ale i teoretická příprava studenta na úspěšné absolvování státní rigorózní zkoušku z chirurgie.
Výstupy z učení
Po absolvování předpromoční praxe bude student: • schopen chirurgicky vyšetřit pacienta a identifikovat potenciální náhlou příhodu břišní či jiný život ohrožující stav. • schopen interpretovat nálezy z klinických a paraklinických vyšetření, stanovit diferenciální diagnózu. • schopen navrhnout další diagnosticko-terapeutický postup u chirurgických nemocných. • znát možné komplikace diagnostických a terapeutických postupů v chirurgii. • obeznámen s praktickými dovednostmi a teoretickými znalostmi potřebnými k úspěšnému absolvování státní rigorózní zkoušky.
Osnova
 • Účast na ranní vizitě
 • ambualntní provoz
 • operační sál
 • odpolední předání službě
 • odborné semináře
Literatura
  doporučená literatura
 • ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Speciální chirurgie. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2014. xviii, 511. ISBN 9788074921285. info
 • ŠNAJDAUF, Jiří a Richard ŠKÁBA. Dětská chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 395 s. ISBN 807262329X. info
 • FERKO, Alexander, Zdeněk ŠUBRT a Tomáš DĚDEK. Chirurgie v kostce. 2., doplněné a přepracova. Praha: Grada, 2015. 511 stran. ISBN 9788024710051. info
  neurčeno
 • Schwartz's Principles of Surgery, 10e, ISBN 978-0-07179674-3
 • Ashcraft's /ediatric Surgery: Expert Consult. ISBN 9781455743339
Výukové metody
V rámci predpromoční praxe z chirurgie se studenti pod dozorem lékařů zapojují do činností na všeobecné a specializované chirurgické ambulanci, lůžkovém oddělení, jednotce intenzivní péče a operačním sále. Aktivně se účastní na ranních vizitách, spolupodílí se na administrativní práci spojená s hospitalizací pacientů. Prohlubují své teoretické znalosti a praktické dovednosti v rámci chirurgického diagnosticko-terapeutického algoritmu a to i v návaznosti na ostatní obory. Současně absolvují odborné semináře pod vedením klinických specialistů.
Metody hodnocení
Znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v rámci praktických činností a odborných seminářů. Předpromoční praxe je zakončená zápočtem, součásti kterého je absolvování praktické části státní rigorózní zkoušky. Praktická část státní rigorózní zkoušky: V rámci praktické části státní rigorózní zkoušky je ověřována znalost chirurgických nástrojů, schopnost identifikovat patologii na zobrazovacích metodách (RTG/CT/MR), vyšetřit pacienta - stanovit diferenciální diagnózu a další diagnosticko-terapeutický postup
Informace učitele
Studenti jsou přiděleni na pracoviště dle rozpisu ze studijního oddělení. Část praxe je možná absolvovat i na jiných klinikách chirurgických oborů (neurochirurgie, ortopedie, plastická chirurgie) po předchozí domluvě.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Komise pro SRZ je studentovi přidělena
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: souvilsý blok 5 týdnů. Studentu jsou vypsáni na předpromoční praxi dle termínů a pracovišť.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.