VLPY9X1c Psychiatrie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2007
Rozsah
0/4/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Markéta Neumannová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Vítězslav Pálenský, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Radek Ryšánek, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Simona Venclíková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLPY9X1c/09: Po 12. 11. až Pá 16. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230, Po 19. 11. až Pá 23. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/10: Po 29. 10. až Pá 2. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230, Po 5. 11. až Pá 9. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/11: Po 15. 10. až Pá 19. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230, Po 22. 10. až Pá 26. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/12: Po 1. 10. až Pá 5. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230, Po 8. 10. až Pá 12. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/16: Po 26. 11. až Pá 30. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230, Po 3. 12. až Pá 7. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
Předpoklady
VLFA0722p Farmakologie II - přednáška
VLFA0722p - Farmakologie II přednáška VLFA0722p - Farmakology II lecture
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obecná psychiatrie: obsah zaměřen na propedeutiku a symptomatologii. Praktická výuka v seminárních místnostech a u lůžka pacienta, kombinace nové látky a procvičování s pacienty. Psychiatrická anamnéza, základy vyšetřovacích metod v psychiatrii. Metodické postupy v psychiatrii, psychopatologie jednotlivých psychických funkcí. Terapie biologická (elektrokonvulzivní, farmakoterapeutická), psychoterapie. Speciální psychiatrie: obsah zaměřen na hlavní nosologické jednotky, diagnostiku a terapii. Úvodní teoretický seminář (60 minut), dále praktická výuka u lůžka. Psychiatrický chorobopis, psychiatrická diagnóza. Ukončení stáže zápočtem s vypracováním psychiatrického vyšetření a krátkého testu základní symptomatologie.
Osnova
  • Poruchy paměti. KDT a rTMS, Psychoterapie. Poruchy myšlení. Poruchy vědomí. Syndromy v psychiatrii. Schizofrenie. Afektivní poruchy. Pedopsychiatrie. Neurotické poruchy. Závislosti. Poruchy příjmu potravy. Sexuologie.
Literatura
  • http://portal.med.muni.cz/modules.php?name=News&new_topic=4
  • Raboch J., Pavlovský P., et al. Basic psychopathological terms and psychiatric diagnoses, UK Praha, 2004, ISBN 80-246-0825-1
  • Kaplan H. I. and Sadok B. J. Compehrensive textbook of psychiatry. 2 volumes. Williams end Wilkins, Baltimore, Maryland, 4064 pages
  • RABOCH, Jiří a Petr ZVOLSKÝ. Psychiatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. 622 s. ISBN 80-7262-140-8. info
  • SMOLÍK, Petr. Duševní a behaviorální poruchy : průvodce klasifikací, nástin nozologie, diagnostika [Smolík, 2002]. 2. revid. vyd. Praha: Maxdorf, 2002. 506 s., [8. ISBN 80-85912-18-X. info
  • HÖSCHL, Cyril, Jan LIBIGER a Jaromír ŠVESTKA. Psychiatrie. 2., doplněné a opravené vyd. Praha: Tigis, 2004. 883 s. ISBN 80-900130-7-4. info
  • ČEŠKOVÁ, Eva. Schizofrenie a její léčba (2. vydání). 2. vydání. Praha: JESSENIUS MAXDORF, 2007. 104 s. ISBN 978-80-7345-114-1. info
  • ŽOURKOVÁ, Alexandra. Klinická sexuologie. 1. vyd. Brno,Česká republika: Masarykova Univerzita, 2002. 34 s. Učební skripta. ISBN 80-210-2795-9. info
Metody hodnocení
Cvičení z psychiatrie probíhají formou stáže na jednotlivých odděleních Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno. Psychiatry - practice: Department of Psychiatry clinic LF MU a FN Brno.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/psych/vyukac.html
Stáže probíhají dle rozpisu, který je vyvěšen na nástěnce vedle sekretariátu Psychiatrické kliniky v Brně-Bohunicích a jsou vykonávány na jednotlivých odděleních Psych. kliniky. Psychiatry practice: Is Taking Place to Time-table.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.