VLPY9X1c Psychiatrie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/4/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Radek Ryšánek, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Eva Češková, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jitka Hüttlová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Mayerová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLPY9X1c/09: Po 18. 11. až Pá 29. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/10: Po 4. 11. až Pá 15. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/11: Po 21. 10. až Pá 1. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/12: Po 7. 10. až Pá 18. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/15: Po 23. 9. až Pá 4. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/16: Po 13. 1. až Pá 24. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/32: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLPY9X1c/33: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
VLFA0722p Farmakologie II - přednáška && VLNP081c Propedeut.v neurologii-cvičení
VLFA0722p - Farmakologie II přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obecná psychiatrie: obsah zaměřen na propedeutiku a symptomatologii. Praktická výuka v seminárních místnostech a u lůžka pacienta, kombinace nové látky a procvičování s pacienty. Psychiatrická anamnéza, základy vyšetřovacích metod v psychiatrii. Metodické postupy v psychiatrii, psychopatologie jednotlivých psychických funkcí. Terapie biologická (elektrokonvulzivní, farmakoterapeutická), psychoterapie. Speciální psychiatrie: obsah zaměřen na hlavní nosologické jednotky, diagnostiku a terapii. Úvodní teoretický seminář (60 minut), dále praktická výuka u lůžka. Psychiatrický chorobopis, psychiatrická diagnóza. Ukončení stáže zápočtem s vypracováním psychiatrického vyšetření a krátkého testu základní symptomatologie.
Osnova
 • Poruchy paměti. EKT a rTMS. Psychoterapie. Poruchy myšlení. Poruchy vědomí. Syndromy v psychiatrii. Schizofrenie. Afektivní poruchy. Pedopsychiatrie. Neurotické poruchy. Závislosti. Poruchy příjmu potravy. Sexuologie.
Literatura
  povinná literatura
 • RABOCH, Jiří a Petr ZVOLSKÝ. Psychiatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. 622 s. ISBN 80-7262-140-8. info
  doporučená literatura
 • SMOLÍK, Petr. Duševní a behaviorální poruchy : průvodce klasifikací, nástin nozologie, diagnostika [Smolík, 2002]. 2. revid. vyd. Praha: Maxdorf, 2002. 506 s., [8. ISBN 80-85912-18-X. info
 • HÖSCHL, Cyril, Jan LIBIGER a Jaromír ŠVESTKA. Psychiatrie. 2., doplněné a opravené vyd. Praha: Tigis, 2004. 883 s. ISBN 80-900130-7-4. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva. Schizofrenie a její léčba (2. vydání). 2. vydání. Praha: JESSENIUS MAXDORF, 2007. 104 s. ISBN 978-80-7345-114-1. info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra. Klinická sexuologie. 1. vyd. Brno,Česká republika: Masarykova Univerzita, 2002. 34 s. Učební skripta. ISBN 80-210-2795-9. info
  neurčeno
 • http://portal.med.muni.cz/discipline-29-psychiatry-psychology-sexology
 • Michael Gelder, Richard Mayou, Philip Cowen: Shorter Oxford Textbook of Psychiatry, Oxford University Press 2001, ISBN 0192632418
Výukové metody
Výuka předmětu Psychiatrie cvičení probíhá formou teoretické přípravy, dále formou stáží na odděleních PK a formou odborných seminářů.
Metody hodnocení
UKONČENÍ - ZÁPOČET Pro udělení zápočtu je nutná přítomnost na stážích i seminářích. Neomluvená absence je důvodem k neudělení zápočtu. V případě omluvené absence je nutné domluvit se na náhradě. Pro udělení zápočtu je nutné na konci 2. týdne vypracovat písemné psychiatrické ambulantní vyšetření pacienta.
Informace učitele
http://psychiatrie.med.muni.cz
Stáže a semináře z Psychiatrie pro 5. ročník VL se konají v termínech dle vypsaného rozvrhu vždy od 7,30 do 12,20 hod., přičemž stáže se konají na uzavřených odděleních PK* a semináře se konají v posluchárně PK** pro celou studijní skupinu společně. *Stáže se konají na těchto odděleních PK: • 22 – uzavřené odd. pro afektivní poruchy (2 p. PK) • 23 – uzavřené odd. pro psychotické poruchy (3 p. PK) Před nástupem na první stáž se studijní skupina již předem rozdělí na dvě části o stejném počtu studentů. Jedna část se přesune do 2. poschodí před odd. 22, druhá část do 3. poschodí před odd. 23. Jelikož se jedná o uzavřená oddělení, zvoňte,abyste mohli být na oddělení hromadně vpuštěni (nikoliv po jednom). Prosíme studenty, aby si na stáže nosili vlastní přezůvky a na odděleních PK se přezouvali. Lékařské pláště si studenti donesou vlastní a na odděleních se mohou převléci. Zařazení do termínu stáží je závazné. Změny je možno provádět jen v naléhavých případech a o schválení změny je vždy třeba požádat příslušného vedoucího stáže (tj. jak vedoucího stáže skupiny, do které jste oficiálně zařazeni dle rozvrhu, tak i vedoucího stáže skupiny, do které chcete přeřadit. **Semináře se konají v posluchárně PK Odborné semináře jsou součástí stáží a konají se ve vybrané dny, uvedené v rozvrhu, v posluchárně PK (1. patro) a jsou určeny vždy pro celou studijní skupinu. Pro udělení zápočtu je nutná přítomnost na stážích i seminářích. Neomluvená absence je důvodem k neudělení zápočtu.V případě omluvené absence je nutné domluvit se na náhradě. Pro udělení zápočtu pro PSY2 je nutné písemně vypracovat psychiatrické ambulantní vyšetření pacienta. • Přestávka pro PSY1 je od 9.45 - 10.05 hod. • Přestávka pro PSY2 je od 9.55 - 10.15 hod. Rozpis stáží dle jednotlivých studijních skupin najdete na http://psychiatrie.med.muni.cz, odkaz výuka. Rozpis je také vyvěšen na nástěnce vedle sekretariátu přednosty Psychiatrické kliniky v Brně-Bohunicích. Psychiatry practice: http://psychiatrie.med.muni.cz, link teaching. Is Taking Place to Time-table.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: K udělení zápočtu je třeba vypracovat písemné psychiatrické vyšetření pacienta
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Další informace na: http://psychiatrie.med.muni.cz.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.