VLPY9X1c Psychiatrie - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/4/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Eva Češková, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Radek Ryšánek, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Mayerová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Hořínková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Václav Krmíček (cvičící)
Iveta Mareschová (pomocník), Jana Pazderová (zástupce)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLPY9X1c/01: Po 9. 5. až Pá 20. 5. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/02: Po 25. 4. až Pá 6. 5. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/03: Po 11. 4. až Pá 22. 4. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/04: Út 29. 3. až Pá 8. 4. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/05: Po 14. 3. až Pá 25. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/06: Po 29. 2. až Pá 11. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/30: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLPY9X1c/31: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
( VLFA0822p Farmakologie II - přednáška || VLFA0722p Farmakologie II - přednáška ) && VLNP081c Propedeut.v neurologii -cvič.
VLFA0722p - Farmakologie II přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obecná psychiatrie: obsah zaměřen na propedeutiku a symptomatologii. Praktická výuka v seminárních místnostech a u lůžka pacienta, kombinace nové látky a procvičování s pacienty. Psychiatrická anamnéza, základy vyšetřovacích metod v psychiatrii. Metodické postupy v psychiatrii, psychopatologie jednotlivých psychických funkcí. Terapie biologická (elektrokonvulzivní, farmakoterapeutická), psychoterapie. Speciální psychiatrie: obsah zaměřen na hlavní nosologické jednotky, diagnostiku a terapii. Úvodní teoretický seminář (60 minut), dále praktická výuka u lůžka. Psychiatrický chorobopis, psychiatrická diagnóza. Ukončení stáže zápočtem s vypracováním psychiatrického vyšetření a krátkého testu základní symptomatologie.
Osnova
 • Poruchy paměti. EKT a rTMS. Psychoterapie. Poruchy myšlení. Poruchy vědomí. Syndromy v psychiatrii. Schizofrenie. Afektivní poruchy. Pedopsychiatrie. Neurotické poruchy. Závislosti. Poruchy příjmu potravy. Sexuologie.
Literatura
  povinná literatura
 • RABOCH, Jiří a Petr ZVOLSKÝ. Psychiatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. 622 s. ISBN 80-7262-140-8. info
  doporučená literatura
 • SMOLÍK, Petr. Duševní a behaviorální poruchy : průvodce klasifikací, nástin nozologie, diagnostika [Smolík, 2002]. 2. revid. vyd. Praha: Maxdorf, 2002. 506 s., [8. ISBN 80-85912-18-X. info
 • HÖSCHL, Cyril, Jan LIBIGER a Jaromír ŠVESTKA. Psychiatrie. 2., doplněné a opravené vyd. Praha: Tigis, 2004. 883 s. ISBN 80-900130-7-4. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva. Schizofrenie a její léčba (2. vydání). 2. vydání. Praha: JESSENIUS MAXDORF, 2007. 104 s. ISBN 978-80-7345-114-1. info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra. Klinická sexuologie. 1. vyd. Brno,Česká republika: Masarykova Univerzita, 2002. 34 s. Učební skripta. ISBN 80-210-2795-9. info
  neurčeno
 • http://portal.med.muni.cz/discipline-29-psychiatry-psychology-sexology
 • Michael Gelder, Richard Mayou, Philip Cowen: Shorter Oxford Textbook of Psychiatry, Oxford University Press 2001, ISBN 0192632418
Výukové metody
Výuka předmětu Psychiatrie cvičení probíhá formou teoretické přípravy, dále formou stáží na odděleních PK a formou odborných seminářů.
Metody hodnocení
UKONČENÍ - ZÁPOČET Pro udělení zápočtu je nutná přítomnost na stážích i seminářích. Neomluvená absence je důvodem k neudělení zápočtu. V případě omluvené absence (jsou povoleny nejvýše 2 omluvené absence) je nutné domluvit se na náhradě s dr. Bartečkem, zástupcem pro výuku. Další podmínkou udělení zápočtu je úspěšné absolvování písemného testu na konci 2. týdne stáží. Test obsahuje 13 otázek typu uzavřených úloh s výběrem jedné správné odpovědi. Pro úspěšné složení testu musí student správně odpovědět alespoň na 8 otázek.
Informace učitele
http://psychiatrie.med.muni.cz
Výuka předmětu Psychiatrie - cvičení probíhá ve dvoutýdenních blocích podle studijních skupin. Maximální počet studentů na výuku předmětu Psychiatrie - cvičení je 26 studentů na každý blok. Prosíme o dodržování tohoto max. počtu studentů při přihlašování do jednotlivých studijních skupin. Výuka začíná každý den v 7.45 hod (v pátek v 7.30 hod.) v posluchárně Psychiatrické kliniky FN Brno, budova G, 1. patro. První den stáží (další dny taktéž) se studenti se shromáždí ve vestibulu před posluchárnou PK, budova G, zadní trakt v prvním patře a vyčkají na sekretářku, která jim posluchárnu odemkne. Studenti si na výuku přinesou přezůvky, pláště, psací potřeby, papír na záznamy, popř. fonendoskop. Tyto věci si mohou po celou dobu výuky nechávat v zadních prostorách posluchárny. Ve dnech, kdy mají studenti předmět „Klinické dovednosti“ (8.00 – 9.00 hod.) na odděleních PK, se nejdříve převléknou v posluchárně do plášťů, přezují se a všechny věci si mohou v posluchárně nechat (na odd. budou potřebovat jen tužku a papír). Medici musí před odchodem na oddělení posluchárnu UZAMKNOUT a klíč odevzdají na sekretariát přednosty p. Pazderové (v případě její nepřítomnosti p. Douškové). Po návratu z oddělení si klíč od posluchárny opět na sekretariátě vyzvednou. Povinnou součástí výuky je účast studentů na odborných seminářích, které se konají pravidelně v pátek od 10.00 do 12.20 hod v posluchárně PK. Program odborných seminářů je vyvěšen na dveřích posluchárny, na nástěnce vedle sekretariátu Psychiatrické kliniky a na webu http://psychiatrie.med.muni.cz/ - odkaz: Aktuality. Pokud se výjimečně v pátek odborný seminář nebude konat, budou studenti ráno informováni vyučujícím o náhradním programu. Očekává se, že studenti budou na výuku přicházet připraveni. To znamená, že budou disponovat alespoň základními informacemi, které budou daný den probírány v rámci výukového semináře respektive v rámci kazuistik a demonstrací. Vodítkem pro rozsah znalostí, které by měl student pojmout před zahájením výuky budiž elektronická učebnice „Psychiatrická propedeutika“ dostupná na Portálu LF MU (http://portal.med.muni.cz/clanek-509-psychiatricka-propedeutika.html) a krátké prezentace dostupné na is.muni.cz/el/1411/podzim2015/VLPY9X1c/um/58932521/. Pokud se student na výuku dostaví nepřipraven, nemusí mu být dovolena účast na daném dni výuky – což se rovná absenci se všemi důsledky z toho vyplývajícími (viz výše). Za dny Státního svátku (25. 3 - pátek a 28. 3. - pondělí) není náhrada výuky. Studenti si nastudují formou samostudia zkrácené formy prezentace seminářů a základní pojmy k dané výukové jednotce. Najdete je na odkaze: is.muni.cz/el/1411/podzim2015/VLPY9X1c/um/58932521/ Rozpis stáží dle jednotlivých studijních skupin najdete na http://psychiatrie.med.muni.cz, odkaz výuka. Rozpis je také vyvěšen na nástěnce vedle sekretariátu přednosty Psychiatrické kliniky v Brně-Bohunicích. Psychiatry practice: http://psychiatrie.med.muni.cz, link teaching. Is Taking Place to Time-table.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.