VLPY9X1c Psychiatrie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/4/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Radek Ryšánek, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Eva Češková, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jitka Hüttlová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Mayerová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Václav Krmíček (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLPY9X1c/09: Út 18. 11. až Pá 28. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/10: Po 3. 11. až Pá 14. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/11: Po 20. 10. až Pá 31. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/12: Po 6. 10. až Pá 17. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/15: Po 22. 9. až Pá 3. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/16: Po 12. 1. až Pá 23. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/33: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
VLFA0722p Farmakologie II - přednáška && VLNP081c Propedeut.v neurologii -cvič.
VLFA0722p - Farmakologie II přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obecná psychiatrie: obsah zaměřen na propedeutiku a symptomatologii. Praktická výuka v seminárních místnostech a u lůžka pacienta, kombinace nové látky a procvičování s pacienty. Psychiatrická anamnéza, základy vyšetřovacích metod v psychiatrii. Metodické postupy v psychiatrii, psychopatologie jednotlivých psychických funkcí. Terapie biologická (elektrokonvulzivní, farmakoterapeutická), psychoterapie. Speciální psychiatrie: obsah zaměřen na hlavní nosologické jednotky, diagnostiku a terapii. Psychiatrický chorobopis, psychiatrická diagnóza. Ukončení stáže zápočtem s vypracováním krátkého testu základní symptomatologie.
Osnova
 • Psychiatrická vyšetření Základní terapie duševních onemocnění Psychopatologie Afektivní poruchy Schizofrenie Poruchy osobnosti + psychoterapie Neurotické poruchy Poruchy příjmu potravy Pedopsychiatrie Závislosti
Literatura
  povinná literatura
 • Elektronická uč.: Žourková A. et al.: Obecná a speciální psychiatrie. Přístup z http://portal.med.muni.cz
 • Obecná psychiatrie: Horáček J., 'Svestka J.: Obecná psychiatrie, str. 293-328 (35 stran) najdete v publikaci: Höschl, Libiger, Švestka: Psychiatrie, Tigis Praha, 2002
 • Psychofarmaka: Švestka J. et al.: Psychofarmaka, str. 691-757 (66 stran) najdete v publikaci: Höschl, Libiger, Švestka: Psychiatrie, Tigis Praha, 2002
 • Speciální psychiatrie: Raboch J., Zvolský P. et al.: Psychiatrie. Galén, Praha, 2001, str. 135-392 (257 stran)
 • RABOCH, Jiří a Petr ZVOLSKÝ. Psychiatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. 622 s. ISBN 80-7262-140-8. info
 • Elektronická skripta: Psychiatrická propedeutika. Dostupné z http://portal.med.muni.cz
  doporučená literatura
 • E-learning: http://portal.med.muni.cz/discipline-29-psychiatry-psychology-sexology
 • Michael Gelder, Richard Mayou, Philip Cowen: Shorter Oxford Textbook of Psychiatry, Oxford University Press 2001, ISBN 0192632418
Výukové metody
Výuka předmětu Psychiatrie cvičení probíhá formou teoretické přípravy, dále formou stáží na odděleních PK a formou odborných seminářů a prezentací kazuistik či výukových filmů.
Metody hodnocení
UKONČENÍ - ZÁPOČET Pro udělení zápočtu je nutná přítomnost na stážích i seminářích. Neomluvená absence je důvodem k neudělení zápočtu. V případě omluvené absence je nutné domluvit se na náhradě. Pro udělení zápočtu je nutné na konci 2. týdne úspěšně absolvovat písemný test s více možnostmi formou uzavřených otázek
Informace učitele
http://psychiatrie.med.muni.cz
*Výuka začíná každý den v 7.45 hodin (v pátek v 7.30 hod.) v posluchárně Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, budova G, 1. patro. Studenti se shromáždí ve vestibulu před posluchárnou a vyčkají na sekretářku, která jim posluchárnu odemkne. * Výuka předmětu Psychiatrie-cvičení se skládá z výukových seminářů, kazuistik/demonstrace klinických případů - probíhá v posluchárně PK a dále z "Klinických dovedností", které se konají na jednotlivých odd. PK. Na jednotlivá oddělení PK budou studenti jmenovitě rozděleni vedoucím stáže vždy na začátku prvního týdne stáží. *Ve dnech, kdy mají studenti předmět "Klinické dovednosti" (8.00-8.45 hod) na oddělení PK, se nejdříve převléknou v posluchárně do plášťů, přezují se a všechny věci si mohou v posluchárně nechat (na odd. budou pořebovat jen tužku a papír). Medici musí před odchodem na oddělení posluchárnu uzamknout a klíč odevzdají na sekretariát přednosty p. Pazderové (v případě její nepřítomnosti p. Douškové). Po návratu z oddělení si klíč od posluchárny opět na sekretariátě vyzvednou. *Povinnou součástí výuky je účast studentů na odborných seminářích PK, které se konají pravidelně v pátek od 10.00 - 12.20 hod. v posluchárně PK. Program odborných seminářů je vyvěšen na nástěnce vedle sekretariátu PK a na webu http://psychiatrie.med.muni.cz - odkaz: Aktuality. Pokud se výjimečně v pátek odborný seminář nebude konat, budou studenti ráno informováni vyučujícím o náhradním programu. Psychiatry practice: http://psychiatrie.med.muni.cz, link teaching. Is Taking Place to Time-table.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: K udělení zápočtu je třeba vypracovat písemné psychiatrické vyšetření pacienta
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Další informace na: http://psychiatrie.med.muni.cz.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.