VLPY9X1c Psychiatrie - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/4/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Radek Ryšánek, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLPY9X1c/01: Po 2. 5. až Pá 13. 5. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/02: Po 18. 4. až Pá 29. 4. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/03: Po 4. 4. až Pá 15. 4. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/04: Po 21. 3. až Pá 1. 4. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/05: Po 7. 3. až Pá 18. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/06: Po 21. 2. až Pá 4. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/07: Po 30. 5. až Pá 10. 6. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/08: Po 16. 5. až Pá 27. 5. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/32: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLPY9X1c/33: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
( VLFA0822p Farmakologie II - přednáška || VLFA0722p Farmakologie II - přednáška ) && VLNP081c Propedeut.v neurologii-cvičení
1. Attendance in practices and seminars is compulsory, the presence of students is recorded. 2. The students are expected to have basic knowledge of Czech language, which is necessary for the contact with patients.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
At the end of the course student will be able under the supervision of the teacher to conduct an examination of a psychiatric patient, take patient history, conduct examination targeted on basic psychopathology (proverb explanation, abstract concepts explanation, severity of depressive symptoms, clock test, mini mental state examination), conduct analysis of symptoms, determine syndromological diagnosis, work up the recommendation of the psychiatric treatment.
Osnova
  • Psychoterapie.Poruchy myšlení. Poruchy vědomí. Poruchy osobnosti. Syndromy v psychiatrii. Pedopsychiatrie. Afektivní poruchy. Schizofrenie. Závislosti. Neurotické poruchy. Sexuologie.
Literatura
  • http://portal.med.muni.cz/index-en.php
  • http://eprints.utas.edu.au/287/
  • RABOCH, Jiří a Pavel PAVLOVSKÝ. Basic psychopathological terms and psychiatric diagnoses. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 203 s. ISBN 8024608251. info
  • Kaplan & Sadock's comprehensive textbook of psychiatry. Edited by Benjamin J. Sadock - Virginia A. Sadock. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2005. xlviii, 20. ISBN 0781734347. info
Výukové metody
stáže, semináře, diskuse
Metody hodnocení
written psychiatric examination
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.