VLPY9X1c Psychiatrie - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/4/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Eva Češková, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc. (cvičící)
MUDr. Jitka Hüttlová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Mayerová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Radek Ryšánek, CSc. (cvičící)
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc. (cvičící)
MUDr. Václav Krmíček (pomocník), prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc. (zástupce)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLPY9X1c/01: Po 6. 5. až Pá 17. 5. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/02: Po 22. 4. až Pá 3. 5. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/03: Po 8. 4. až Pá 19. 4. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/04: Po 25. 3. až Pá 5. 4. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/05: Po 11. 3. až Pá 22. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/06: Po 25. 2. až Pá 8. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/30: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLPY9X1c/31: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
( VLFA0822p Farmakologie II - přednáška || VLFA0722p Farmakologie II - přednáška ) && VLNP081c Propedeut.v neurologii-cvičení
Účast na cvičeních a seminářích je povinná, je zaznamenávána přítomnost studentů. Výjimky (přehození termínů stáží) je nutno domlouvat individuálně s vedoucím stáží v týdnu, kdy máte skutečně stážovat a s ved. stáží v týdnu, ve kterém žádáte náhradní termín stáže.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci stáží bude student schopen pod dohledem učitele provést vyšetření psychiatrického pacienta, vč. anamnézy chování, provést vyšetření zaměřené na základní psychopatologie (vysvětlení přísloví, abstraktních pojmů, vysvětlení závažnosti depresivních příznaků, zkoušky hodin) provést analýzu příznaků, určení diagnózy a vypracovat doporučení k psychiatrické léčbě.
Osnova
  • Psychoterapie.Poruchy myšlení. Poruchy vědomí. Poruchy osobnosti. Syndromy v psychiatrii. Pedopsychiatrie. Afektivní poruchy. Schizofrenie. Závislosti. Neurotické poruchy. Sexuologie.
Literatura
  • http://portal.med.muni.cz/index-en.php
  • http://eprints.utas.edu.au/287/
  • RABOCH, Jiří a Pavel PAVLOVSKÝ. Basic psychopathological terms and psychiatric diagnoses. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 203 s. ISBN 8024608251. info
  • Kaplan & Sadock's comprehensive textbook of psychiatry. Edited by Benjamin J. Sadock - Virginia A. Sadock. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2005. xlviii, 20. ISBN 0781734347. info
Výukové metody
stáže, semináře, diskuse
Metody hodnocení
written psychiatric examination
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.