BFPY051p Psychiatrie

Lékařská fakulta
podzim 2009
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Eva Češková, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Vítězslav Pálenský, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Radek Ryšánek, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Rozvrh
Po 11:00–11:50 N02230
Předpoklady
BFPL031p Psychologie && BKET031 Zdravotnická etika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci výuky daného předmětu jsou studenti seznámeni s postavením psychiatrie v medicíně. Během studia získávají přehled o možných duševních chorobách, klinických projevech, jejich léčení a ošetřování. V oblasti speciální psychiatrie jsou prezentovány nejčastější psychické choroby a léčebné metody jakož i biologické způsoby léčby. Důraz je kladen na zásady cílené komunikace s psychiatricky nemocnými dospělými i dětmi. Studijní předmět má charakter prohlubující a rozšiřující.
Osnova
  • Postavení psychiatrie a organizace psychiatrické péče. Biologické léčebné metody. Základní psychické funkce a jejich poruchy (vnímání, myšlení). Základní psychické funkce a jejich poruchy (vědomí) Základní psychické funkce a jejich poruchy (paměť, intelekt, emoce). Základní psychické funkce a jejich poruchy (myšlení) Biologické způsoby léčby Úzkostné poruchy Osobnost a její poruchy Schizofrenie - projevy Afektivní poruchy - projevy Závislosti Problémy dětské psychiatrie
Literatura
  • http://portal.med.muni.cz/modules.php?name=News&new_topic=4
  • RABOCH, Jiří a Petr ZVOLSKÝ. Psychiatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. 622 s. ISBN 80-7262-140-8. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek a je zakončena zkouškou.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/psych/vyukac.html
Harmonogram výuky je vyvěšen na nástěnce Psychiatrické kliniky (vedle sekretariátu přednosty - 1. patro)a budou vyvěšeny na nových webových stránkách PK LF MU.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.