BFPY051p Psychiatrie

Lékařská fakulta
podzim 2011
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Eva Češková, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Radek Ryšánek, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (přednášející), prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Rozvrh
Po 11:00–11:50 N02230
Předpoklady
BFPL031p Psychologie && BKET031 Zdravotnická etika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Odbornou praxi absolvují studenti podle individuálního rozpisu na jednotlivých úsecích Psychiatrické kliniky FN Brno.V rámci odborné praxe zajišťují studenti ošetřovatelský proces u duševně nemocných a psychoedukaci. Seznámí se se základními principy přístupu k duševně nemocným, s psychiatrickým vyšetřením, s cíleným vyšetřením na psychopatologické příznaky, s rozborem příznaků, se stanovením syndromologické diagnózy, s diferenciální diagnostikou, s biologickou léčbou, se základy psychoterapie, s právními a etickými otázkami diagnostiky a léčby duševně nemocných, s vypracování doporučení nemocného k psychiatrické léčbě.
Osnova
  • Postavení psychiatrie a organizace psychiatrické péče. Biologické léčebné metody. Základní psychické funkce a jejich poruchy (vnímání, myšlení). Základní psychické funkce a jejich poruchy (vědomí) Základní psychické funkce a jejich poruchy (paměť, intelekt, emoce). Základní psychické funkce a jejich poruchy (myšlení) Biologické způsoby léčby Úzkostné poruchy Osobnost a její poruchy Schizofrenie - projevy Afektivní poruchy - projevy Závislosti Problémy dětské psychiatrie
Literatura
  • RABOCH, Jiří a Petr ZVOLSKÝ. Psychiatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. 622 s. ISBN 80-7262-140-8. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek a je zakončena zkouškou.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/psych/vyukac.html
Harmonogram odborných stáží je třeba domlouvat s vrchní sestrou Psychiatrické kliniky p. Milenou Švestkovou na tel. č. 532 232 303 nebo e-mailem: MSvestkova@fnbrno.cz.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.