BFPY051p Psychiatrie

Lékařská fakulta
podzim 2012
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 11:00–11:50 N02230
Předpoklady
BFPL031p Psychologie && BKET031 Zdravotnická etika
100% účast na přednáškách.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení se se základními principy léčby v psychiatrii a léčebnými postupy v péči o nemocné s poruchou psychických funkcí. Studenti budou seznámeni s poruchami jednotlivých psychických funkcí (vnímání, emotivita, myšlení, paměť, intelekt a osobnost), dále se základními psychiatrickými pojmy; s projevy nejčastějších psychických onemocnění (např.schizofrenie); afektivními poruchami, neurotickými poruchami a poruchami vyvolanými stresem, poruchami příjmu potravy a poruchami osobnosti. Dále jim budou přednášeny základy terapie psychických poruch – farmakoterapie, psychoterapie a další biologické způsoby léčby. V rámci přednášek budou také seznámeni se zásadami komunikace s psychicky nemocnými a jedna samostatná přednáška bude věnována problematice dětské psychiatrie – pedopsychiatrii. Výuka má charakter prohlubující a rozšiřující.
Osnova
  • Úvod do psychiatrie; historie psychiatrie; klasifikace duševních poruch. Poruchy jednotlivých psychických funkcí, základní pojmy: Paměť; pozornost a intelekt; vědomí; osobnost; myšlení; vnimání; emotivita. Projevy nejčastějších psychických onemocnění: Poruchy nálady; afektivní poruchy; schizofrenie; schizoafektivní porucha; porucha s bludy; neurotické poruchy a poruchy vyvolané stresem; poruchy příjmu potravy.
Literatura
    povinná literatura
  • http://portal.med.muni.cz/modules.php?name=News&new_topic=4
  • RABOCH, Jiří a Petr ZVOLSKÝ. Psychiatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. 622 s. ISBN 80-7262-140-8. info
    doporučená literatura
  • ČEŠKOVÁ, Eva a Hana KUČEROVÁ. Psychopatologie a psychiatrie. První. Praha: Portál, Klapkova 2, 182 00 Praha 8, 2006. 317 s. 1301. ISBN 80-7367-154-9. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek a je zakončena zkouškou.
Informace učitele
http://psychiatrie.med.muni.cz
Rozvrh přednášek je vyvěšen na nástěnce vedle sekretariátu na Psychiatrické klinice FN Brno-Bohunice, budova G, 1. patro; dále je zveřejněn na webových stránkách Psychiatrické kliniky: http://psychiatrie.med.muni.cz (odkaz: výuka).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.