BOFA031c Základy farmakologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/0.5/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Alena Máchalová, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Zuzana Babinská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Kubátová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kristýna Nosková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Gabriela Přibyl Dovrtělová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tibor Štark (cvičící)
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Hana Kostková (náhr. zkoušející)
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Tibor Štark (náhr. zkoušející)
Garance
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 16. 10. 13:00–14:40 A19/231, Pá 23. 10. 13:00–14:40 A19/231, Pá 6. 11. 13:00–14:40 A19/231, Pá 20. 11. 13:00–14:40 A19/231
Předpoklady
BKBC011p Biochemie && BOFY0222p Fyziologie II - před. && BKLT011 Lék. latina && BKHI021p Histologie - před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student znát základní farmakologické principy a faktory ovlivňující účinky léčiva. Student bude umět pracovat se zdroji odborných informací o léčivech a bude znát pravidla lékařské preskripce. Bude mít základní znalosti o léčivech používaných v terapii glaukomu, zánětlivých, alergických a mikrobiálních onemocnění v oftalmologii.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student znát základní farmakologické principy a faktory ovlivňující účinky léčiva. Student bude umět pracovat se zdroji odborných informací o léčivech a bude znát pravidla lékařské preskripce. Bude mít základní znalosti o léčivech používaných v terapii glaukomu, zánětlivých, alergických a mikrobiálních onemocnění v oftalmologii.
Osnova
 • 1. cvičení: Přehled lékových forem a aplikačních způsobů. Výpočty ve farmakologii. Informace o léčivech (SÚKL, EMA, Český lékopis, AISLP, Brevíř). Základní pravidla preskripce a používání léčivých přípravků.
 • 2. cvičení: Nesteroidní protizánětlivé látky. Cílená léčba v oftalmologii.
 • 3. cvičení: Farmakoterapie glaukomu, mydriatika, cykloplegika, miotika, barviva, látky používané při poruchách tvorby slz.
 • 4. cvičení: Antimikrobiální, protizánětlivá a protialergická oftalmologika. Lokální anestetika používaná v oftalmologii.
 • Zápočet, domluva termínu na kolokvium.
Literatura
  povinná literatura
 • MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 2., zcela přeprac. a doplň. Praha: Grada, 2014. ISBN 9788024713564. info
  doporučená literatura
 • SLÍVA, Jiří a Martin VOTAVA. Farmakologie. 1. vyd. Praha: Triton, 2011. 394 s. ISBN 9788073875008. info
  neurčeno
 • LÜLLMANN, Heinz, Klaus MOHR a Lutz HEIN. Barevný atlas farmakologie. Translated by Maxmilián Wenke - Elfrída Mühlbachová. 3. vyd. Praha: Grada, 2007. xi, 372. ISBN 9788024716725. info
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?ct=result&q=farmakologie&lr=&as_brr=3&sa=N&start=0
 • RANG, H. P., James RITTER, R. J. FLOWER a Graeme HENDERSON. Rang & Dale's pharmacology. Eighth edition. [Edinburgh]: Churchill Livingstone, 2016. xv, 760. ISBN 9780702053627. info
 • MACH, Ivan. Doplňky stravy na našem trhu. Vyd. 1. Praha: Svoboda Servis, 2006. 118 s. ISBN 8086320464. info
 • PERLÍK, František. Základy farmakologie : klinická a speciální farmakologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 190 s. ISBN 8024611392. info
Výukové metody
Součástí praktických cvičení je teoretická příprava, kdy jsou studenti seznámení s jednotlivými tématy uvedenými v rozvrhu formou prezentace učitele farmakologie s následnou diskusí. Cvičení jsou doplněna videozáznamy, které demonstrují farmakologické principy, nebo experimentálními postupy z probírané oblasti.
Metody hodnocení
Výuka probíhá jednosemestrálně, formou cvičení. Cvičení jsou povinná. K získání zápočtu je nutná 100-procentní účast na praktických cvičeních. K náhradě cvičení v případě absence student vypracuje referát na dané téma a bude učitelem z dané látky ústně přezkoušený.

Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Informace učitele


Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu LF MU, UKB, Kamenice 5 (pavilon A19, 3. poschodí), denně - 13.00 - 14.00 h, tel.: 5 4949 3070.


Literatura ke studiu: Výběr kapitol z učebnice MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů (2014) a podklady ke studiu poskytnuté ve výukových materiálech v IS. Studenti si doplní tyto zdroje o další poznámky během výkladu učitele.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.