BOFA031c Základy farmakologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/0.5/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Zuzana Babinská, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Eva Gospošová (cvičící)
Mgr. Jana Kubátová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Matej Ľupták (cvičící)
Mgr. Kristýna Nosková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Gabriela Přibyl Dovrtělová, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petra Řiháčková, MBA (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Markéta Strakošová (cvičící)
Mgr. Tibor Štark (cvičící)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 13. 10. 13:00–14:40 posluchárna Radiodiagnostiky, Pá 20. 10. 13:00–14:40 posluchárna Radiodiagnostiky, Pá 10. 11. 13:00–14:40 posluchárna Radiodiagnostiky, Pá 24. 11. 13:00–14:40 posluchárna Radiodiagnostiky
Předpoklady
BKBC011p Biochemie && BOFY0222p Fyziologie II - před. && BKLT011 Lék. latina && BKHI021p Histologie - před.
BKBC011p && BOFY0222p && BKLT011 && BKHI021p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o léčivech používaných ve farmakoterapii vybraných nejvýznamnějších onemocnění a seznámit studenty s platnou legislativou týkající se léčiv. Důraz je kladen na to, aby mohl student nabyté znalosti o vybraných farmakologických skupinách léčiv používaných v terapii glaukomu, zánětlivých, alergických a mikrobiálních onemocnění v oftalmologii prakticky aplikovat. Výuka je zaměřená na aspekty, které se mohou promítnout do vzájemných žádoucích a nežádoucích interakcí léčiv.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student:
- znát základní farmakologické principy a faktory ovlivňující účinky léčiva.
- umět pracovat se zdroji odborných informací o léčivech
- znát pravidla lékařské preskripce.
- mít základní znalosti o léčivech používaných v terapii glaukomu, zánětlivých, alergických a mikrobiálních onemocnění v oftalmologii.
Osnova
 • 1. cvičení: Přehled lékových forem a aplikačních způsobů. Výpočty ve farmakologii. Informace o léčivech (SÚKL, EMA, Český lékopis, AISLP, Brevíř). Základní pravidla preskripce a používání léčivých přípravků.
 • 2. cvičení: Nesteroidní protizánětlivé látky. Cílená léčba v oftalmologii. Glukokortikoidy a imunosupresivní léčiva. Antihistaminika.
 • 3. cvičení: Farmakoterapie glaukomu, mydriatika, cykloplegika, miotika, barviva, látky používané při poruchách tvorby slz.
 • 4. cvičení: Antimikrobiální, protizánětlivá a protialergická oftalmologika. Lokální anestetika používaná v oftalmologii.
 • Zápočet, domluva termínu na kolokvium.
Literatura
  povinná literatura
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-644-farmakologie-pro-studenty-bakalarskych-oboru-na-lf-mu.html
 • MÁCHALOVÁ, Alena, Zuzana BABINSKÁ, Jan JUŘICA, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Hana KOSTKOVÁ, Leoš LANDA, Jana MERHAUTOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ, Tibor ŠTARK, Katarína TABIOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ a Ondřej ZENDULKA. Farmakologie pro studenty bakalářských oborů na LF MU. 2
  doporučená literatura
 • Textbook recommended for English speaking students (selected chapters according to the syllabus) RANG, H. P. Rang & Dale's pharmacology. 8th ed. [Edinburgh]: Churchill Livingstone, 2016. xv, 760. ISBN 9780702053627
 • MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 2., zcela přeprac. a doplň. Praha: Grada, 2014. ISBN 9788024713564. info
 • SLÍVA, Jiří a Martin VOTAVA. Farmakologie. 1. vyd. Praha: Triton, 2011. 394 s. ISBN 9788073875008. info
  neurčeno
 • RANG, H. P., James RITTER, R. J. FLOWER a Graeme HENDERSON. Rang & Dale's pharmacology. Eighth edition. [Edinburgh]: Churchill Livingstone, 2016. xv, 760. ISBN 9780702053627. info
 • LÜLLMANN, Heinz, Klaus MOHR a Lutz HEIN. Barevný atlas farmakologie. Translated by Maxmilián Wenke, Illustrated by Jürgen Wirth. Vyd. 4., české. Praha: Grada, 2012. xiv, 366. ISBN 9788024739083. info
Výukové metody
Součástí praktických cvičení je teoretická příprava, kdy jsou studenti seznámení s jednotlivými tématy uvedenými v rozvrhu formou prezentace učitele farmakologie s následnou diskusí. Cvičení jsou doplněna videozáznamy, které demonstrují farmakologické principy, nebo experimentálními postupy z probírané oblasti.
Metody hodnocení
Výuka probíhá jednosemestrálně, formou cvičení. Cvičení jsou povinná. K získání zápočtu je nutná 100-procentní účast na praktických cvičeních. K náhradě cvičení v případě absence student vypracuje referát na dané téma a bude učitelem z dané látky ústně přezkoušený.

Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Informace učitele
Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu LF MU, UKB, Kamenice 5 (pavilon A19, 3. poschodí), denně - 13.00 - 14.00 h, tel.: 5 4949 3070.

Výuka cvičení probíhá v MOÚ, Švejdův pavilon, 5.poschodí, posluchárna RECAMO/ELU.
Literatura ke studiu: Výběr kapitol z učebnice MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů (2014) a podklady ke studiu poskytnuté ve výukových materiálech v IS.
Studenti si doplní tyto zdroje o další poznámky během výkladu učitele.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.