BOFA031c Základy farmakologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0.5/0. 7,5. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Kubátová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kristýna Nosková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BOFA031c/ORTO: Út 29. 10. 9:00–10:50 A19/326, Út 5. 11. 9:00–10:50 A19/326, Út 12. 11. 9:00–10:50 A19/326, Út 19. 11. 9:00–10:50 A19/326, J. Pistovčáková
BOFA031c/OPOP: Pá 1. 11. 13:00–14:50 KOM S116, Pá 8. 11. 13:00–14:50 KOM S116, Pá 15. 11. 13:00–14:50 KOM S116, Pá 22. 11. 13:00–14:50 KOM S116, J. Pistovčáková
Předpoklady
BKBC011p Biochemie && BOFY0222p Fyziologie II - před. && BKLT011 Lék. latina && BKHI021p Histologie - před.
BKBC011p && BOFY0222p && BKLT011 && BKHI021p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o léčivech používaných ve farmakoterapii vybraných nejvýznamnějších onemocnění a seznámit studenty s platnou legislativou týkající se léčiv. Důraz je kladen na to, aby mohl student nabyté znalosti o vybraných farmakologických skupinách léčiv používaných v terapii glaukomu, zánětlivých, alergických a mikrobiálních onemocnění v oftalmologii prakticky aplikovat. Výuka je zaměřená na aspekty, které se mohou promítnout do vzájemných žádoucích a nežádoucích interakcí léčiv.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student:
- znát základní farmakologické principy a faktory ovlivňující účinky léčiva.
- umět pracovat se zdroji odborných informací o léčivech
- znát pravidla lékařské preskripce.
- mít základní znalosti o léčivech používaných v terapii glaukomu, zánětlivých, alergických a mikrobiálních onemocnění v oftalmologii.
Osnova
 • BOFA031c - Základy farmakologie - praktická cvičení

  OPTIKA A OPTOMETRIE, ORTOPTIKA

  Podzimní semestr 2019

 • 1. cvičení: Přehled lékových forem a aplikačních způsobů. Výpočty ve farmakologii. Informace o léčivech (SÚKL, EMA, Český lékopis, AISLP, Brevíř). Základní pravidla preskripce a používání léčivých přípravků.
 • 2. cvičení: Nesteroidní protizánětlivé látky. Cílená léčba v oftalmologii.
 • 3. cvičení: Farmakoterapie glaukomu. Miotika. Mydriatika a cykloplegika. Látky používané při poruchách tvorby slz.
 • 4. cvičení: Antimikrobiální, protizánětlivá a protialergická oftalmologika. Lokální anestetika používaná v oftalmologii.
 • Zápočet, domluva termínu na kolokvium.
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠVIHOVEC, Jan a kol. Farmakologie, Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-247-5558-8. www.grada.cz/farmakologie-(1)-8687
 • Farmakologie. Edited by Jan Švihovec - Jan Bultas - Pavel Anzenbacher - Jaroslav Chládek - J. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2018. xix, 962. ISBN 9788024755588. info
 • MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 2., zcela přeprac. a doplň. Praha: Grada, 2014. ISBN 9788024713564. info
 • Základy speciální receptury léčivých přípravků, Juřica a kol., 2014, http://portal.med.muni.cz/clanek-611-zaklady-specialni-receptury-lecivych-pripravku.html
 • Atlas léčivých rostlin, https://is.muni.cz/auth/do/med/el/lecive_rostliny/atlas.html
 • Soubor kazuistik z farmakologie, Zendulka a kol., 2016 https://is.muni.cz/elportal/?id=1355954
 • Textbook recommended for English speaking students (selected chapters according to the syllabus) Ophthalmology, 4th Ed., Batterbury M.& Murphy C., ISBN: 9780702075025
  neurčeno
 • RANG, H. P., James RITTER, R. J. FLOWER a Graeme HENDERSON. Rang & Dale's pharmacology. Eighth edition. [Edinburgh]: Churchill Livingstone, 2016. xv, 760. ISBN 9780702053627. info
 • http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1160493&lang=cs&site=ehost-live
 • LÜLLMANN, Heinz, Klaus MOHR a Lutz HEIN. Barevný atlas farmakologie. Translated by Maxmilián Wenke, Illustrated by Jürgen Wirth. Vyd. 4., české. Praha: Grada, 2012. xiv, 366. ISBN 9788024739083. info
 • SLÍVA, Jiří a Martin VOTAVA. Farmakologie. 1. vyd. Praha: Triton, 2011. 394 s. ISBN 9788073875008. info
 • Základy receptury léčivých přípravků. Nováková a kol., 2010, http://portal.med.muni.cz/clanek-553-zaklady-receptury-lecivych-pripravku.html
Výukové metody
Součástí praktických cvičení je teoretická příprava, kdy jsou studenti seznámení s jednotlivými tématy uvedenými v rozvrhu formou prezentace učitele farmakologie s následnou diskusí. Cvičení jsou doplněna videozáznamy, které demonstrují farmakologické principy, nebo experimentálními postupy z probírané oblasti.
Metody hodnocení
Výuka probíhá jednosemestrálně, formou cvičení. Cvičení jsou povinná. K získání zápočtu je nutná 100-procentní účast na praktických cvičeních. K náhradě cvičení v případě absence student vypracuje referát na dané téma a bude učitelem z dané látky ústně přezkoušený.

Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Informace učitele
Sekretariát Farmakologického ústavu LF MU, UKB, Kamenice 5 (pavilon A19, 3. poschodí),
tel.: 5 4949 3070.

Výuka cvičení probíhá na Komenského náměstí 2, učebna KOM S116. Přednášky jsou v UKB A11/ 234.

Literatura ke studiu: Výběr kapitol z FARMAKOLOGIE pro studenty bakalářských oborů na LF MU (Máchalová a kol., 2016) a podklady ke studiu poskytnuté ve výukových materiálech v IS.
Studenti si doplní tyto zdroje o další poznámky během výkladu učitele.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021.