VH_07 Hudební akustika

Filozofická fakulta
jaro 2005
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tereza Horlitz, DiS. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Taranzová
Rozvrh
Po 10:50–11:35 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz představuje základní pojmy hudební akustiky a uvádí do problematiky příslušných fyzikálních jednotek a měření, šíření zvuku, ladění a akustických charakterístik hudebních nástrojů.
Osnova
  • Tematické okruhy: Hudební nástroje jako akustické zdroje, frekvenční normál a jeho vývoj, Pythagorejské ladění, fysikální ladění, zatlumený a nezatlumený rezonátor, stopová míra, senzorická akustika, vzájemný vztah zvuku, tónu, šumu a hluku, vyzařovací diagramy hudebních nástrojů, rezonanční efekt, maskování tónů, jednotky v hudební akustice, jejich význam a užití.
Literatura
  • KURFÜRST, Pavel. Organologie (propedeutika, exemplifikace). 1. vyd. Hradec Králové: Georgius, 1998. 379 s. ISBN 80-902548-02. info
Metody hodnocení
Požadavky ke zkoušce: Získání předepsaného počtu bodů v písemném testu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.