VH_07 Hudební akustika

Filozofická fakulta
jaro 2007
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Taranzová
Rozvrh
Po 8:20–9:05 J22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz představuje základní pojmy hudební akustiky a uvádí do problematiky příslušných fyzikálních jednotek a pojmů, šíření zvuku, hudebních soustav, ladění, akustických charakterístik hudebních nástrojů a prostor určených pro poslech hudby.
Osnova
  • Disciplíny hudební akustiky, mechanické vlnění a kmitání (jednoduchý kmit, frekvence, amplituda, sluchové pole, tlumené/ netlumené kmity, vlastní kmity, rezonanční efekt, frekvenční / amplitudová modulace tónu, zázněje, veličiny hlasitosti tónu, maskování tónu tónem, složený kmit, harmonické tóny, faktory barvy tónu, konsonance / disonance z akustického hlediska, stratifikace pojmů: zvuk, šum, hluk, tón), hudební soustavy a ladění (přirozená soustava, pythagorejská soustava, temperované ladění, dydimické koma, pythagorejské koma, cent), slyšení (binauární slyšení, splývání / směšování zvukových signálů, echo), frekvenční normál akustické vlastnosti lidského hlasu hudební nástroje jako akustické zdroje (akustický systém hudebního nástroje, základní typy hudebních nástrojů z akustického hlediska, tlumený / netlumený rezonátor, vyzařovací schopnosti hudebních nástrojů), základy prostorové akustiky (odraz zvukových vln, dozvuk, absorbce zvuku).
Literatura
  • SYROVÝ, Václav. Hudební akustika. Praha: AMU, 2003. ISBN 80-7331-901-2. info
  • KURFURST, Pavel. Hudební nástroje. 1. vyd. Praha: TOGGA, 2002. 1168 s. ISBN 80-902912-1-X. info
  • KURFÜRST, Pavel. Základy hudební akustiky. první. Brno: MU Brno, 2000. 41 s. ISBN 80-210-2333-3. info
  • JANOUŠEK, Ivo. ABC akustiky pro hudební praxi. Editio Supraphon Praha, 1979. info
  • ŠPELDA, Antonín. Úvod do akustiky pro hudebníky. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958. 347 s. info
Metody hodnocení
Požadavky ke zkoušce: Získání předepsaného počtu bodů v písemném testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.