G1081 Paleontologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Nela Doláková, CSc. (přednášející)
Mgr. Jakub Březina (cvičící)
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc. (přednášející)
Mgr. Gabriela Calábková (cvičící)
doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr. (přednášející)
Mgr. Lucie Kleprlíková (cvičící)
prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc. (přednášející)
Mgr. Jaroslav Šamánek (cvičící)
Mgr. Tomáš Turek (cvičící)
Mgr. Ondřej Děkanovský (cvičící)
Garance
RNDr. Nela Doláková, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 11:00–12:50 G2,02003
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
G1081/01: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 9:00–10:50 Gs,-1011, N. Doláková, Š. Hladilová, M. Ivanov
G1081/02: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 11:00–12:50 Gs,-1011, N. Doláková, Š. Hladilová, M. Ivanov
Předpoklady
! G1080 Paleontologie I && ! G1081k Paleontologie && ! NOW ( G1081k Paleontologie ) && (! PROGRAM ( B - GE ) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Znalosti biologie na úrovni středoškolské látky (gymnázia).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 78 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 30/78, pouze zareg.: 0/78, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/78
Mateřské obory
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základní povinná přednáška z paleontologie pro všechny studenty bakalářského studia programu Geologie. Studenti se seznámí s hlavními obecnými principy paleontologie a získají základní přehled paleozoologického a paleobotanického systému.
Výstupy z učení
Základní povinná přednáška z paleontologie pro všechny studenty bakalářského studia programu Geologie. Hlavní obecné principy paleontologie a základní přehled paleozoologického a paleobotanického systému.
Osnova
 • Úvod do paleontologie: Vznik a typy fosílií & Principy paleoekologie & Základy systematiky a nomenklatury & Vznik života & Systém - základní charakteristika jednotlivých skupin, fylogenetické vztahy, stratigrafické a paleogeografické rozšíření,využití v geologii & Procaryota, Fungi & Algobionta & Cormobionta & Protozoa & Archaeocyatha & Porifera & Coelenterata & Vermes & Arthropoda & Mollusca & Bryozoa & Brachiopoda & Echinodermata & Hemichordata & Chordata (Vertebrata) & Přínos paleontologie pro geologii.
Literatura
  povinná literatura
 • Kvaček Z. a kol.: Základy systematické paleontologie I. Paleobotanika, paleozoologie bezobratlých. Praha, UK, Karolinum, 2000.230 str..
  neurčeno
 • ZIEGLER, Václav. Základy paleontologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001. 184 s. ISBN 8024602903. info
 • ANDREJEVA-GRIGOROVIČ, Aida Sergejevna, Natália HUDÁČKOVÁ a Ladislava OŽVOLDOVÁ. Systematická paleontológia bezstavovcov. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2004. 115 s. ISBN 8022317381. info
 • KUMPERA, Otakar a Zdeněk VAŠÍČEK. Základy historické geologie a paleontologie. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1988. 565 s. + 1. info
 • PEK, Ilja. Základy zoopaleontologie. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. 264 s. ISBN 8070675993. info
 • ŠPINAR, Zdeněk V. Paleontologie. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1986. 360 s. info
 • KULICH, Jan. Zoopaleontologické techniky. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 88 s. info
 • POKORNÝ, Vladimír. Všeobecná paleontologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 296 s. ISBN 80-7066-585-8. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Zkouška je ve formě písemného testu - základní teoretické pojmy, základní znaky jednotlivých skupin fosílií, jejich ekologické požadavky a stratigrafický rozsah
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/G1081

Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 11. 2018 04:10, 47. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému