Bi5710c Mikrobiologie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi5710c/01: Út 8:00–9:50 E25/111, J. Kučerová
Bi5710c/02: Út 10:00–11:50 E25/111, J. Kučerová
Bi5710c/03: St 8:00–9:50 E25/111, J. Kučerová
Bi5710c/04: St 10:00–11:50 E25/111, J. Kučerová
Předpoklady
NOW ( Bi5710 Mikrobiologie ) && ! NOWANY ( Bi4091c Praktikum z ob. mikrobiol. , Bi4090c Obecná mikrobiologie - cv. , Bi2060c Základy mikrobiologie - cv. ) && ! Bi4091c Praktikum z ob. mikrobiol. && ! Bi4090c Obecná mikrobiologie - cv. && ! Bi2060c Základy mikrobiologie - cv. && ROCNIK ( 2 ) || ROCNIK ( 3 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Cíle předmětu
Cílem praktických cvičení z obecné mikrobiologie je naučit studenty základní metody práce v mikrobiologické laboratoři (metody sterilní práce, očkování a kultivace mikroorganismů, příprava mikroskopických preparátů a práce s mikroskopem, stanovení počtu bakterií v různých typech vzorků).
Výstupy z učení
Výstupem tohoto předmětu jsou studenty vypracované protokoly, které obsahují krátký teoretický úvod, detailně popsanou metodiku a výsledky jednotlivých praktických úloh.
Osnova
  • 1.Úvod, organizace cvičení, bezpečnost práce 2.Příprava živných medií a jejich sterilizace 3.Izolace, očkování a uchovávání mikroorganismů 4.Mikroskopické pozorování bakterií (fixovaný preparát, Gramovo barvení, práce s mikroskopem a analýzou obrazu) 5.Stanovení celkového počtu životaschopných bakteriálních buněk plotnovou metodou 6.Bakterie ve vodě - základní mikrobiologický rozbor vody 7.Rozbor vody - hodnocení Stanovení koncentrace vitamínů a antibiotik mikrobiologickými metodami Stanovení citlivosti bakterií k antibiotikům 8.Základy identifikace bakterií, využití biochemických testů a standardizovaných identifikačních systémů 9. Kvasinky, nativní preparát, vitální test, sklíčkové kultury, měření velikosti buněk 10. Průkaz a izolace některých půdních mikroorganismů (celulolytických,Azotobacter, Clostridium ),očkování mikroskopických vláknitých hub 11. Hodnocení zastoupení mikroorganismů v půdě. Negativní barvení. Barvení pouzder Azotobacter sp. Pozorování spor - nativní preparát, fázový a Nomarského kontrast 12. Zápočtový preparát, PROTOKOLY, závěrečný test
Literatura
  • JANDOVÁ, Božena a Ludmila KOTOUČKOVÁ. Praktikum z mikrobiologie. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 1996. 67 s. ISBN 80-210-1374-5. info
Výukové metody
Studenti jsou na počátku každého cvičení seznámeni s obsahem cvičení formou výkladu a názornými ukázkami, poté sami provádí zadanou praktickou úlohu. Z každého cvičení vypracovávají protokol.
Metody hodnocení
Podmínkou zápočtu je účast na cvičení, vypracování protokolů, úspěšné zpracování zápočtového preparátu a zápočtového testu.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.sci.muni.cz/mikrob/obecna.html
Práce v mikrobiologické laboratoři bezpodmínečně vyžaduje pracovní oděv - studenti si přinesou laboratorní plášť a přezůvky. Před začátkem práce v laboratoři je nutno absolvovat školení o bezpečnosti práce v mikrobiologické laboratoři - v prvním cvičení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.