FF FBUSpV Sdružená uměnovědná studia
Název anglicky: Combined Art Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-US_ Sdružená uměnovědná studia

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:SUS_34aUměnovědný proseminář I. D. Koudelkovák 0/1/04 P P
FF:SUS_42Úvod do uměnovědných studií M. Bekzk 2/0/04 P P
FF:SUS_47Kapitoly z dějin divadla I. A. Filipzk 2/0/02 P P
FF:SUS_49Kapitoly z dějin filmu I. A. Filipzk 2/0/02 P P
FF:SUS_56Úvod do estetiky a obecné teorie umění J. Csereszk 2/0/04 P P
16 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:SUS_48Kapitoly z dějin divadla II. A. Filipzk 2/0/04 P P
FF:SUS_50Kapitoly z dějin filmu II. A. Filipzk 2/0/04 P P
FF:SUS_55Kapitoly z dějin estetiky J. Csereszk 2/0/04 Z P
12 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:SUS_43Kapitoly z dějin hudby I. V. Maňaszk 2/0/04 Z P
FF:SUS_45Kapitoly z dějin umění I. A. Filipzk 2/0/02 Z P
FF:SUS_70Sociologie umění M. Bekzk 2/0/04 P P
10 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:SUS_08Seminář kritiky a kulturní publicistiky J. Zahrádkak 0/2/04 P P
FF:SUS_44Kapitoly z dějin hudby II. V. Maňaszk 1/2/04 Z P
FF:SUS_46Kapitoly z dějin umění II. A. Filipzk 2/0/04 Z P
12 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:SUS_04Praxe v kulturních institucích I. P. Macekz 0/0/0 80 hodin.6 - P
FF:SUS_31Státní závěrečná zkouška bakalářská A. FilipSZk 0/0/0- - P
FF:SUS_34bUměnovědný proseminář II. D. Koudelkovák 0/2/04 - P
10 kreditů