PřF UCBV Učitelství biologie pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Biology
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PřF N-UCB Učitelství biologie pro střední školy

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:Bi3060Obecná genetika P. Kuglíkzk 3/0/03+2 Z P
PřF:Bi4340Biologie člověka E. Drozdovázk 2/0/02+2 Z P
PřF:Bi7221Didaktika biologie Z. Lososovázk 2/0/02+2 P P
PřF:XS330Reflektivní seminář 1 Z. Bochníčekz 0/2/02 - P
15 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:Bi4010Základy molekulární biologie J. Doškařzk 2/0/02+2 Z P
PřF:Bi8380Didaktické terénní cvičení z botaniky a zoologie P. Burešk 0/0/0 5D.3+1 P P
PřF:Bi9010Pedagogická praxe z biologie 1 O. Rotreklováz 0/0/30 30h.3 - P
PřF:XS430Reflektivní seminář 2 Z. Bochníčekz 0/2/02 - P
13 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:Bi5221Seminář z didaktiky biologie O. Rotreklováz 0/2/02 P P
PřF:Bi8150Evoluční biologie M. Macholánzk 3/0/03+2 P P
PřF:Bi9012Pedagogická praxe z biologie 2 O. Rotreklováz 0/0/30 30h.3 - P
10 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:XS120Analyticko-didaktické praktikum Z. Bochníčekz 0/22 - P
PřF:XS190Zájmová a projektová praxe Z. Bochníčekz 0/0/01 - P
PřF:XS230Reflexe pedagogické praxe H. Tesák Vrtalaz 0/1/01 - P
4 kredity