FI UCIMAJ Učitelství informatiky pro střední školy
Název anglicky: Informatics for secondary school teachers
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FI N-UCI Učitelství informatiky pro střední školy

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška sestává ze dvou odděleně klasifikovaných součástí: obhajoby diplomové práce a odborné závěrečné zkoušky. Celá státní zkouška trvá zhruba jednu hodinu (přibližně 30 minut obhajoba, 30 minut zkoušení). Na prezentaci diplomové práce má student 15 minut, dalších 15 minut je věnováno rozboru posudků a diskuzi. V následující ústní závěrečné zkoušce student odpovídá bez přípravy na položené otázky, typicky jde o rozpravu v rozsahu dvou až tří otázek, přičemž minimálně jedna otázka směřuje na odborné znalosti uchazeče a minimálně jedna otázka sleduje oborově relevantní pedagogicko-didaktické aspekty .

Pro úspěšné složení závěrečné zkoušky musí student být schopen vysvětlit základní pojmy s nimiž se seznámil v profilujících předmětech programu, musí demonstrovat schopnost použití základních technik, metod a pojmů vysvětlených v profilujících předmětech programu a musí být schopen reagovat na relevantní doplňující otázky, případně, vybrané téma rozvinout do hloubky. Pokud student není schopen dostát některému z těchto požadavků, je hodnocem stupněm nevyhovující.

Podmínkou přístupu k závěrečné zkoušce je odevzdání diplomové práce. V případě negativních posudků na diplomovou práci se student může vzdát obhajoby, akceptovat hodnocení „nevyhověl“ a přejít rovnou ke zkoušení. V případě neúspěšné obhajoby není možné odstoupit od zkoušení.

Pro úspěšné ukončení studia musí student úspěšně složit státní zkoušku ve vedlejším plánu sdruženého studia.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Žádné.

Doporučený průchod studijním plánem

Společný základ (8 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:VV064Academic and Professional Skills in English for IT E. Rudolfovázk 0/2/02+2 2-
PřF:XS092Školský management J. Šťávak 2/0/02 1-
PřF:XS100Učitel a provoz školy J. Hermanz 0/2/02 3-
8 kreditů

Společný PPD základ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS080Speciální pedagogika M. Vítkováz 0/2/03 1P
PřF:XS093Pedagogická činnost s nadanými žáky O. Šimoníkk 2/02 1P
PřF:XS130Psychologie osobnosti B. Lazarováz 1/12 2P
PřF:XS150Pedagogická psychologie B. Lazarováz 1/12 1P
PřF:XS170Didaktická technika Z. Navrátilz 0/2/02 1P
PřF:XS350Práce se skupinovou dynamikou H. Tesák Vrtalaz 0/0/02 2P
13 kreditů

Praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:UA442Pedagogická praxe z informatiky I J. Pelikánz 0/0/44 2-
FI:UA542Pedagogická praxe z informatiky II J. Pelikánz 0/0/44 3-
FI:UA642Pedagogická praxe z informatiky III J. Pelikánz 0/0/22 4-
10 kreditů

Odborné předměty oboru Informatika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA159Počítačové sítě a jejich aplikace I E. Hladkázk 2/0/02+2 1P
FI:PV004UNIX M. Brandejszk 2/0/02+2 4-
FI:PV094Technické vybavení počítačů J. Pelikánzk 3/03+2 1P
FI:PV175Správa systémů MS Windows I L. Dušekk 1/2/03+1 3P
17 kreditů

Oborová didaktika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:UA104Didaktika informatiky I J. Pelikánk 0/2/02+1 2P
FI:UA105Didaktika informatiky II J. Pelikánzk 1/2/03+2 3P
8 kreditů

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:SDIPRDiplomová práce P. Matulaz 0/0/020 4-
20 kreditů

Volitelné kredity