FF FNFJpJ Francouzský jazyk a literatura
Název anglicky: French language and literature
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-FJ_ Francouzský jazyk a literatura

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ2A051Seminář k magisterské diplomové práci I Ch. Cusimanoz 0/2/015 3P
FF:FJ2A052Seminář k magisterské diplomové práci II Ch. Cusimanoz 0/2/015 4P
FF:FJ2A053Magisterská diplomová práce Ch. Cusimanoz 0/0/0- 4P
30 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ2A021Francouzská literatura I P. Kyloušekzk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 1Z
FF:FJ2A022Francouzská literatura II P. Dytrtzk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 2Z
FF:FJ2A023Francouzská literatura III P. Dytrtzk 1/2/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.6 3Z
FF:FJ2A031Francouzská lingvistika I Ch. Cusimanozk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 1Z
FF:FJ2A032Francouzská lingvistika II Ch. Cusimanozk 2/0/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 2Z
FF:FJ2A033Francouzská lingvistika III Ch. Cusimanozk 2/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.6 3Z
FF:FJ2A041Klauzurní práce P. Dytrtzk 0/0/0 4 hodiny.- 4Z
32 kreditů

Povinně volitelné předměty

CZ: Student si musí vybrat předměty za min. 58 kreditů.
FR: L'étudiant doit choisir des cours optionnels pour au moins 58 crédits.

Profilující předměty - literatura

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ0B764Histoire de la culture francophone en Amérique du Nord P. Vurmzk 2/03 2P
FF:FJ0B765Quebecké divadlo P. Vurmzk 2/0/04 2P
FF:FJ2B021Současní autoři z vydavatelství Minuit I P. Dytrtzk 1/1/04 3P
FF:FJ2B0210Imaginaires de la ville – Montréal, Québec P. Kyloušekzk 2/0/04 4P
FF:FJ2B0211Auteurs féminins en littérature canadienne-française et québécoise P. Kyloušekzk 2/0/03 1P
FF:FJ2B0212Přehled frankofonních literatur P. Kyloušekzk 2/0/04 2P
FF:FJ2B0213Interprétation et traduction d'auteurs francophones contemporains Ch. Cusimanozk 2/0/05 4P
FF:FJ2B0214Initiation à la dissertation littéraire P. Vurmzk 0/2/05 --
FF:FJ2B022Francouzský román a modernita P. Dytrtzk 1/1/04 1P
FF:FJ2B023Francouzská společnost očima současných autorů P. Dytrtzk 1/1/05 1P
FF:FJ2B025Théâtre français contemporain P. Dytrtzk 1/1/04 4P
FF:FJ2B026Lectures contemporaines P. Dytrtzk 1/1/05 2P
FF:FJ2B027Literární hnutí husarů P. Kyloušekzk 1/1/04 3P
FF:FJ2B028Čas a narativní kategorie P. Kyloušekzk 2/0/04 1P
FF:FJ2B029Dandy ve francouzské literatuře 19. a 20. století P. Kyloušekzk 2/0/04 4P
FF:FJ2B036Využití počítačů ve francouzské filologii Ch. Cusimanozk 0/2/05 2P
FF:FJ2B038Osvícenství: myšlenky, umění, literatura P. Vurmzk 0/2/05 2P
FF:FJIIB975Vyprávění v 19. století mezi fikcí a historií P. Vurmzk 0/2/05 1P
FF:ROM2B101Úvod do lidové latiny P. Diviziazk 1/1/05 1P
FF:ROM2B102Français langue professionnelle P. Dytrtzk 1/1/05 1P
FF:ROM2B104Français langue professionnelle II P. Dytrtzk 1/1/05 2P
FF:ROM2B105Research Seminar - Guest Lecturers Series (A) P. Diviziaz 2/0/02 1P
FF:ROM2B106Research Seminar - Guest Lecturers Series (B) P. Diviziaz 2/0/02 2P
96 kreditů

Profilující předměty - lingvistika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ0B802RapCor II P. Vurmz 0/2/05 2P
FF:FJ2B0213Interprétation et traduction d'auteurs francophones contemporains Ch. Cusimanozk 2/0/05 4P
FF:FJ2B028Čas a narativní kategorie P. Kyloušekzk 2/0/04 3P
FF:FJ2B031Cvičení z lingvistiky Ch. Cusimanozk 0/2/04 3P
FF:FJ2B032Vybrané kapitoly z francouzské syntaxe Ch. Cusimanozk 0/2/04 2P
FF:FJ2B033Francouzština v Severní Americe Ch. Cusimanozk 1/0/06 4P
FF:FJ2B034Analýza konverzace Ch. Cusimanozk 1/1/05 2P
FF:FJ2B035Francouzská sociolingvistika Ch. Cusimanozk 2/0/04 1P
FF:FJ2B036Využití počítačů ve francouzské filologii Ch. Cusimanozk 0/2/05 2P
FF:FJ2B039Cvičení z morfologie P. Dytrtz 0/1/04 2P
FF:FJIA023aLexikologie a lexikografie P. Dytrtz 2/0/04 -P
FF:ROM0B016Languages, literatures and migrations E. Mocciarozk 2/0/05 1P
FF:ROM2B101Úvod do lidové latiny P. Diviziazk 1/1/05 1P
FF:ROM2B102Français langue professionnelle P. Dytrtzk 1/1/05 1P
FF:ROM2B104Français langue professionnelle II P. Dytrtzk 1/1/05 2P
FF:ROM2B105Research Seminar - Guest Lecturers Series (A) P. Diviziaz 2/0/02 1P
FF:ROM2B106Research Seminar - Guest Lecturers Series (B) P. Diviziaz 2/0/02 2P
74 kreditů