Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FSS MV02 Mezinárodní vztahy
Název anglicky: International Relations
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FSS B-MV Mezinárodní vztahy

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Studenti musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu nebo i z povinně volitelného předmětu typu B.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POL235Francouzská politika a politické strany S. Balíkzk 1/1/04 5-
FSS:POL291Křesťanství a politika S. Balíkzk 1/1/04 1-
PřF:Bi3061Praktikum z obecné genetiky P. Lízalz 0/2/02 4-
10 kreditů

Jazyky

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 2-
4 kredity

TV

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:p904Physical Education - Climbing J. Jurečkaz 0/2/01 1-
FSpS:P908Physical Education - Badminton Z. Svobodováz 0/2/01 3-
2 kredity

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZ1070Diplomový seminář P. Suchýz 0/2/015 6P
15 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZ101Úvod do mezinárodních vztahů O. Krpeczk 2/0/08 1Z
FSS:MVZ102Dějiny mezinárodních vztahů Z. Křížzk 1/1/08 2Z
FSS:MVZ1040Česká zahraniční politika M. Kořanzk 1/1/08 3P
FSS:MVZ105Teorie mezinárodních vztahů Z. Křížzk 2/0/010 4P
FSS:MVZ1060Bezpečnost v jaderném věku P. Suchýzk 2/0/08 5P
FSS:MVZ1740Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů M. Kořanz 1/1/08 3P
50 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA302Current political events in English speaking countries C. Kimbrellz 0/2/02 --
FSS:CJVF302L'actualité politique en France K. Sedláčkováz 0/2/02 --
FSS:EVS126Evropská unie - základní fakta a milníky M. Pitrovázk 2/0/03 1-
FSS:EVS134Úvod do studia lidských práv M. Pitrovázk 1/1/04 --
FSS:EVS192Politické strany a jejich vztah k EU V. Hloušekzk 1/1/04 5-
FSS:MVZ117U. S. Foreign Policy-Actors P. Suchýzk 2/0/05 1-
FSS:MVZ118Izrael a Palestina P. Suchýzk 1/1/03 3-
FSS:MVZ141Mezinárodní ekonomické vztahy O. Krpeczk 2/0/04 5-
FSS:MVZ156Analýza zahraniční politiky M. Kořanzk 1/1/05 --
FSS:MVZ157Malé evropské státy v současné světové politice M. Kořanzk 1/1/04 --
FSS:MVZ159Spojené státy ve východní Asii P. Vilímekzk 1/1/04 --
FSS:MVZ210The Western Balkans in Transition: Post-Conflict Transformation of BiH, Croatia and Serbia P. Suchýzk 1/1/05 5-
FSS:MVZ211Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému F. Černochzk 1/15 --
FSS:MVZ216Uran v mezinárodních vztazích a Česká republika F. Černochzk 1/1/03 --
FSS:MVZ221Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES P. Suchýz 1/1/01 --
FSS:MVZ227Zpravodajské služby a mezinárodní politika P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZ234Vybrané bezpečnostní problémy meziválečného světa P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZ238Introduction to Political Analysis Z. Ringlerovázk 1/1/06 --
FSS:MVZ246Antropologické aspekty peace buildingu Kulturní antropologie aplikovaná do postkonfliktního terénu P. Suchýz 2/0/04 --
FSS:EVS159Strukturální fondy EU - průřezová témata M. Pitrovázk 2/24 --
FSS:EVS169Deutschland und EU M. Pitrováz 1/15 --
FSS:MVZ123NATO v evropské bezpečnostní architektuře Z. Křížz 1/15 2-
FSS:MVZ138Vybrané problémy dějin mezinárodní politiky Z. Křížz 0/2/03 4-
FSS:MVZ149Současná Latinská Amerika P. Suchýzk 1/14 --
FSS:MVZ158Francouzská zahraniční politika od konce 2. světové války P. Vilímekzk 1/1/04 --
FSS:MVZ172Současná východní Asie P. Vilímekzk 1/1/04 --
FSS:MVZ189Československá zahraniční politika 1918 - 1948 P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZ206Defusing the "Powder Keg": Dissolution of Yugoslavia and International Intervention P. Suchýzk 1/1/05 4-
FSS:MVZ220Polská zahraniční politika V. Zapletalovázk 1/1/04 --
FSS:MVZ222Diplomatický protokol P. Suchýz 2/0/03 6-
FSS:MVZ223Aktuální blízkovýchodní bezpečnostní realita P. Suchýz 1/1/04 2-
FSS:MVZ245Transformace vojenství nebo Revoluce ve vojenských záležitostech? P. Suchýzk 2/0/04 --
FSS:MVZ247Israeli Foreign Policy P. Suchýz 1/1/05 --
FSS:MVZ254Politics and Foreign Policy of the Republic of Turkey P. Suchýz 2/0/04 --
135 kreditů

Blok 2 - praktické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSS110Zahraniční výjezd A. Souralováz 0/0/04 --
FSS:FSS190Zahraniční pracovní pobyt A. Souralováz 0/0/020 --
FSS:MVZ202Stáž P. Suchýz 0/0/05 --
FSS:MVZ300Zimní / letní škola P. Suchýz 0/0/03 --
32 kreditů

Další aplikace