FSS MV03 Mezinárodní vztahy
Název anglicky: International Relations
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-MV Mezinárodní vztahy

Semestr Kód Název Kreditů
1 FSS:MVZb1001 Úvod do mezinárodních vztahů 8
2 FSS:MVZb1002 Dějiny mezinárodních vztahů 8
3 FSS:MVZb1003 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů 8
3 FSS:MVZb1004 Česká zahraniční politika 8
4 FSS:MVZb1005 Teorie mezinárodních vztahů 10
5 FSS:MVZb1006 Bezpečnost v jaderném věku 8
       

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZb1001Úvod do mezinárodních vztahů O. Krpeczk 2/0/08 1Z
FSS:MVZb1002Dějiny mezinárodních vztahů Z. Křížzk 1/1/08 2Z
FSS:MVZb1003Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů P. Suchýzk 1/1/08 3P
FSS:MVZb1004Česká zahraniční politika T. Vlčekzk 2/0/08 3P
FSS:MVZb1005Teorie mezinárodních vztahů M. Kořanzk 2/0/010 4P
FSS:MVZb1006Bezpečnost v jaderném věku P. Suchýzk 2/0/08 5P
50 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA302Current political events in English speaking countries C. Kimbrellz 0/2/02 1-
FSS:CJVF302L'actualité politique en France K. Sedláčkováz 0/2/02 2-
FSS:EVSb2026Evropská unie - základní fakta a milníky M. Pitrovázk 2/0/04 --
FSS:EVSb2034Úvod do studia lidských práv J. Lhotskýzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2059Strukturální fondy EU - průřezová témata P. Kaniokzk 2/24 --
FSS:EVSb2069Deutschland und EU V. Havlíkzk 1/1/05 --
FSS:EVSb2092Politické strany a jejich vztah k EU P. Kaniokzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2002Diplomatický protokol P. Suchýz 2/0/03 --
FSS:MVZb2003NATO v evropské bezpečnostní architektuře Z. Křížz 1/1/04 --
FSS:MVZb2004Mezinárodní ekonomické vztahy O. Krpeczk 2/0/04 --
FSS:MVZb2006Defusing the "Powder Keg": Dissolution of Yugoslavia and International Intervention P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2008Vybrané problémy dějin mezinárodní politiky Z. Křížz 0/2/03 --
FSS:MVZb2010The Western Balkans in Transition: Post-Conflict Transformation of BiH, Croatia and Serbia P. Suchýzk 1/15 --
FSS:MVZb2011Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému F. Černochzk 2/0/05 --
FSS:MVZb2016Jaderné technologie v současném světě T. Vlčekzk 2/0/04 --
FSS:MVZb2017U. S. Foreign Policy-Actors P. Suchýzk 2/0/05 --
FSS:MVZb2018Izrael a Palestina P. Suchýzk 1/1/03 --
FSS:MVZb2020Polská zahraniční politika V. Zapletalovázk 1/14 --
FSS:MVZb2021Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES P. Suchýz 1/1/01 --
FSS:MVZb2022Zahraniční politika USA P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2023Aktuální blízkovýchodní bezpečnostní realita P. Suchýz 1/1/04 --
FSS:MVZb2025Demokracie a demokratizace po studené válce P. Suchýz 1/1/04 --
FSS:MVZb2027Zpravodajské služby a mezinárodní politika P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2028Systémy protiraketové obrany a mezinárodní bezpečnost: ambice, realita, výzvy a příležitosti P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2032Israeli Society in the Cinema P. Suchýz 1/1/04 --
FSS:MVZb2034Vybrané bezpečnostní problémy meziválečného světa V. Černýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2035Proliferace jaderných zbraní: technologie, teorie, kontrola P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2036Kosmický prostor a mezinárodní bezpečnost P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2037American Political System Z. Ringlerovázk 1/15 --
FSS:MVZb2038Introduction to Political Analysis Z. Ringlerovázk 1/1/06 --
FSS:MVZb2041Mezinárodní ekonomické vztahy V. Hodulákzk 2/0/04 --
FSS:MVZb2043The Complex Nature of Ethnicity and Identity in the Western Balkans P. Suchýzk 1/1/06 --
FSS:MVZb2044U.S. Foreign Policy Towards Israel P. Suchýz 1/1/05 --
FSS:MVZb2045Transformace vojenství nebo Revoluce ve vojenských záležitostech? P. Suchýzk 2/0/04 --
FSS:MVZb2046Antropologické aspekty peace buildingu Kulturní antropologie aplikovaná do postkonfliktního terénu P. Suchýz 2/0/04 --
FSS:MVZb2047Israeli Foreign Policy P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2048National Security and Grand Strategy: Israeli and American Perspectives P. Suchýz 1/1/05 --
FSS:MVZb2049Současná Latinská Amerika P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2050Proseminář k teoriím mezinárodních vztahů P. Suchýzk 0/2/04 --
FSS:MVZb2051China in the Global and Regional Politics P. Suchýz 2/0/04 --
FSS:MVZb2052Patterns and Specifics of Regional Hierarchical System in the post-Soviet Eurasia: Russia and the South Caucasus M. Chovančíkz 8/8/04 --
FSS:MVZb2053Russian-American Relations in 1990-2016 P. Suchýz 8/8/04 --
FSS:MVZb2054Turkish Politics and Foreign Policy P. Suchýzk 2/0/04 --
FSS:MVZb2056Analýza zahraniční politiky M. Kořanzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2057Malé evropské státy v současné světové politice M. Kořanzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2058Francouzská zahraniční politika od konce 2. světové války P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2059Democracy, the state and conflict in Africa J. Urbanovskáz 1/1/04 --
FSS:MVZb2067Medzinárodné vyjednávanie P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2071Zahraničná politika SR P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2072Současná východní Asie P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2089Československá zahraniční politika 1918 - 1948 V. Černýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2090US Foreign Policy P. Suchýz 1/1/05 --
FSS:MVZb2091History of the Cold War P. Suchýz 1/1/05 --
FSS:BSSb1150Terorismus M. Marešzk 1/1/06 --
FSS:BSSb1169Konflikty hodnot a zájmů J. Krauszk 1/1/06 --
FSS:BSSb1171Strategické hry a simulace J. Drmolazk 0/2/04 --
FSS:CJVN302Aktuelle politische Themen in deutschsprachigen Ländern R. Heroutz 0/2/02 --
FSS:ENSb1302Biophysical Resources and Socio-economic Systems B. Binkazk 1/1/010 --
FSS:EVSb2011EU Elections and Public Opinion Z. Ringlerovázk 1/1/04 --
FSS:EVSb2016Statehood, Identity and Foreign Policy in Western Balkan countries M. Chovančíkzk 1/1/05 --
FSS:EVSb2017Introduction to Hungarian foreign policy V. Havlíkz 1/1/04 --
FSS:EVSb2030Současné dění v EU V. Havlíkz 0/2/03 --
FSS:EVSb2088Vnější vztahy Evropské unie P. Kaniokzk 1/14 --
FSS:EVSb2093EU v praxi: česká města a regiony jako aktéři V. Havlíkzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2095Spory o region, o národ, o stát P. Kaniokzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2098How do they see us? The Czech Republic and its European Partners P. Suchýz 2/0/03 --
FSS:IREb2001Arctic Geopolitics B. Halaškovázk 1/1/04 --
FSS:IREb2008Afghanistan and Regional Security Dynamics M. Chovančíkzk 1/1/04 --
FSS:IREb2014Culture, Society and Politics in the German-speaking Countries M. Chovančíkzk 1/1/04 --
FSS:IREb2015Politics and Society in Israel M. Higginszk 2/0/04 --
FSS:IREb2016Statehood, Identity and Foreign Policy in Western Balkan countries M. Chovančíkzk 1/1/05 --
FSS:IREb2017Introduction to Hungarian foreign policy V. Havlíkz 1/1/04 --
FSS:IREb2019British Foreign Policy 1714-2015 V. Černýzk 2/0/04 --
FSS:IREb2020The European Union - System in Crisis: EU’s Enlargement Policy M. Chovančíkzk 1/1/05 --
FSS:IREb2022Development in Africa M. Chovančíkzk 2/0/04 --
FSS:IREb2023Nations in conflict M. Higginszk 1/1/04 --
FSS:IREb2024Electoral Observation Missions in the Contemporary World: A Tool of Democratization? M. Chovančíkzk 1/1/04 --
FSS:IREb2026Current developments in the Caspian Region Z. Křížz 1/1/04 --
FSS:IRE215Politics and Society in Israel Z. Křížz 2/0/04 --
FSS:IRE216Statehood, Identity and Foreign Policy in Western Balkan countries Z. Křížzk 1/1/04 --
FSS:IRE217Introduction to Hungarian foreign policy Z. Křížz 1/1/04 --
FSS:IRE220The European Union - System in Crisis: EU’s Enlargement Policy Z. Křížzk 1/1/04 --
FSS:IRE221The idea (and reality) of Central Europe Z. Křížz 1/1/04 --
FSS:IRE223 -- 0/0- --
FSS:IRE224 -- 0/0- --
FSS:IREb2028Beyond realism and liberalism: history and theories of IR K. Fridrichovázk 1/1/04 --
FSS:IREb2029Transitional Justice and Democratization Z. Křížzk 1/1/04 --
FF:JPNB12History and Politics of Modern East Asia J. Matelazk 2/0/05 --
FF:JPNB71The Politics of Japan J. Matelazk 0/0/05 --
FSS:MVZb2001Slovenská štátnosť: historický proces vzniku, jej budovanie a medzinárodnopolitické pôsobenie v kontexte integračných procesov Z. Křížz 2/0/04 --
FSS:MVZb2005Humanitarian Intervention K. Fridrichovázk 1/1/04 --
FSS:MVZb2007Peace economics M. Chovančíkzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2009National Security and Grand Strategy: Israeli and American Perspectives P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2012The Evolution of British Politics P. Suchýzk 1/1/03 --
FSS:MVZb2013Concepts in International Relations P. Suchýzk 0/2/04 --
FSS:MVZb2014Tajemný půvab diplomacie P. Suchýz 2/0/02 --
FSS:MVZb2019Cuban Missile Crisis: Academic writing workshop Z. Křížz 1/1/04 --
FSS:MVZb2024American Political System Z. Ringlerovázk 1/1/04 --
FSS:MVZb2040Politics, International Relations and Popular Culture P. Suchýz 1/1/03 --
FSS:MVZb2068U.S. Foreign Policy, Trumpian Populism and beyond J. Urbanovskáz 1/1/04 --
FSS:MVZb2092Challenges in the Eastern Mediterranean Z. Křížz 2/0/03 --
FSS:IREb2021The idea (and reality) of Central Europe M. Chovančíkzk 1/1/04 --
FSS:IRE208Afghanistan and Regional Security Dynamics Z. Křížz 1/1/04 --
FSS:IRE222 -- 0/0- --
FSS:MVZb2015Dvě světové války v dějinách mezinárodních vztahů P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2026The Politics of Enmity: Theory and Practice P. Suchýzk 2/0/04 --
FSS:MVZb2029Sovětský svaz, východní blok a politické procesy P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2030Světová politika od konce studené války do ruské anexe Krymu roku 2014 Z. Křížz 1/1/04 --
FSS:MVZb2031Faktomluva aneb co vše nevíte o světě kolem nás a jako odborníci na mezinárodní vztahy byste vědět měli Z. Křížz 1/1/03 --
FSS:MVZb2033Československá zahraniční politika v době komunistického režimu Z. Křížz 1/1/03 --
FSS:MVZb2039China in the World Economy O. Krpeczk 1/1/04 --
FSS:MVZb2060Introduction to Internet-based Research P. Suchýz 2/0/04 --
FSS:MVZb2061Enemy Image and the Political Psychology of Conflicts in IR P. Suchýz 0/2/04 --
454 kreditů

Blok 2 - praktické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSS110Zahraniční výjezd A. Souralováz 0/0/04 --
FSS:FSS190Zahraniční pracovní pobyt A. Souralováz 0/0/020 --
FSS:MVZb2900Stáž A. Konvalinováz 0/0/05 --
FSS:MVZb2901Zimní/Letní škola V. Zapletalováz 0/0/03 --
FSS:FSSb1110Zahraniční výjezd P. Suchýz 0/0/04 --
FSS:FSSb1190Zahraniční pracovní pobyt P. Suchýz 0/0/020 --
ESF:MPH_PRRI -- 0/0- --
56 kreditů