FSS MV03 Mezinárodní vztahy
Název anglicky: International Relations
bakalářský prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS B-MV Mezinárodní vztahy

Úvodní informace / Pokyny

Program Mezinárodní vztahy (dále MV) se studuje na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU jako bakalářské prezenční studium v kombinaci s jiným programem nebo jako studium jednooborové. Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem MU a studijními normami FSS. Studium je kreditního typu. Kredity (tzv. ECTS) se získávají absolvováním jednotlivých předmětů. Povinné předměty jsou základem studovaného programu a musejí být v průběhu studia absolvovány.

Aby se studenti mohli přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, jsou povinni dosáhnout v programu MV nejméně 60 ECTS, z toho 52 ECTS za povinné předměty a nejméně 8 ECTS za ostatní povinně volitelné předměty, které tvoří povinný segment, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS.

Standardní doba programu MV v bakalářském stupni v prezenční formě je 6 semestrů. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou.

Doporučený studijní plán
(ideální počet je nejméně 30 ECTS za oba programy za semestr dohromady)
 
Semestr Povinné kurzy                                     ECTS Doporučené povinně volitelné ECTS
1

MVZb1011 Úvod do mezinárodních vztahů
MVZb1017 Akademické psaní a dovednosti
MVZb1010 Základy evropské integrace

6

4

4
 
2

MVZb1012 Dějiny mezinárodních vztahů
MVZb1018 Fyzická, sociální a politická geografie

6

4
 
3

MVZb1013 Metodologie výzkumu politiky a MVZ
MVZb1014 Česká zahraniční politika

6

6
 
4 MVZb1015 Teorie mezinárodních vztahů 6 nejméně 4
5 MVZb1016 Bezpečnost v jaderném věku 6 nejméně 4
6

MVZb1019 Aktuální problémy světové politiky

4
 

Povinné předměty

Povinné předměty jsou základem studovaného programu a musejí být v průběhu studia absolvovány.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZb1010Základy evropské integrace M. Pitrovázk 2/0/04 1P
FSS:MVZb1011Úvod do mezinárodních vztahů O. Krpeczk 2/0/06 1Z
FSS:MVZb1012Dějiny mezinárodních vztahů Z. Křížzk 1/1/06 2Z
FSS:MVZb1013Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů Z. Ringlerováz 1/1/06 3P
FSS:MVZb1014Česká zahraniční politika T. Vlčekzk 2/0/06 3P
FSS:MVZb1015Teorie mezinárodních vztahů M. Kořanzk 2/0/06 4Z
FSS:MVZb1016Bezpečnost v jaderném věku P. Suchýzk 2/0/06 5Z
FSS:MVZb1017Akademické psaní a dovednosti P. Ocelíkzk 2/0/04 1-
FSS:MVZb1018Fyzická, sociální a politická geografie Z. Křížzk 2/0/04 2P
FSS:MVZb1019Aktuální problémy světové politiky Z. Křížzk 2/0/04 6-
52 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Povinně volitelné předměty tvoří povinný segment, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS a splnil veškeré podmínky studia.

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZb2102Aktéri, tvorba a korene ruskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky T. Vlčekzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2103Mezinárodní právo a mezinárodní soudy Z. Křížzk 2/0/04 --
FSS:MVZb2003NATO v evropské bezpečnostní architektuře Z. Křížzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2011Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému F. Černochzk 2/0/05 --
FSS:MVZb2016Jaderné technologie v současném světě T. Vlčekzk 2/0/04 --
FSS:MVZb2018Izrael a Palestina M. Čejkazk 1/1/03 --
FSS:MVZb2020Polská zahraniční politika V. Velička Zapletalovázk 1/14 --
FSS:MVZb2027Zpravodajské služby a mezinárodní politika Z. Křížzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2041Mezinárodní ekonomické vztahy V. Hodulákzk 2/0/04 --
FSS:MVZb2045Transformace vojenství nebo Revoluce ve vojenských záležitostech? J. Urbanovskázk 2/0/04 --
FSS:MVZb2049Současná Latinská Amerika J. Urbanovskázk 1/1/04 --
FSS:MVZb2089Československá zahraniční politika 1918 - 1948 V. Černýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2014Tajemný půvab diplomacie M. Brusenbauch Meislováz 2/0/02 --
FSS:MVZb2015Dvě světové války v dějinách mezinárodních vztahů V. Černýzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2029Sovětský svaz, východní blok a politické procesy V. Černýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2030Světová politika od konce studené války do ruské anexe Krymu roku 2014 Z. Křížzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2006Defusing the "Powder Keg": Dissolution of Yugoslavia and International Intervention J. Urbanovskázk 1/1/05 --
FSS:MVZb2010The Western Balkans in Transition: Post-Conflict Transformation of BiH, Croatia and Serbia J. Urbanovskázk 1/1/05 --
FSS:MVZb2044U.S. Foreign Policy Towards Israel M. Chovančíkz 1/1/05 --
FSS:MVZb2047Israeli Foreign Policy M. Chovančíkzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2054Turkish Politics and Foreign Policy V. Bízikzk 2/0/04 --
FSS:MVZb2059Democracy, the state and conflict in Africa J. Urbanovskáz 1/1/04 --
FSS:MVZb2012The Evolution of British Politics Z. Křížzk 1/1/03 --
FSS:MVZb2019Cuban Missile Crisis: Academic writing workshop Z. Křížz 1/1/04 --
FSS:MVZb2024American Political System Z. Ringlerovázk 1/1/04 --
FSS:MVZb2068U.S. Foreign Policy, Trumpian Populism and beyond J. Urbanovskáz 1/1/04 --
FSS:MVZb2060Introduction to Internet-based Research J. Urbanovskáz 2/0/04 --
FSS:MVZb2061Enemy Image and the Political Psychology of Conflicts in IR J. Urbanovskáz 0/2/04 --
FSS:MVZb2039China in the World Economy O. Krpeczk 1/1/04 --
118 kreditů

Blok 2 - praktické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZb2900Stáž J. Urbanovskáz 0/0/05 --
FSS:MVZb2901Zimní/Letní škola J. Urbanovskáz 0/0/03 --
8 kreditů